Thời sự
Đà Nẵng sẽ xem xét, quyết định nhiều chính sách an sinh xã hội đặc thù
Hoàng Anh - 09/12/2023 08:24
Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14/12, sẽ quyết định nhiều chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang tính đặc thù.

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố Đà Nẵng thông tin, Kỳ họp thứ 15 HĐND Thành phố sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 12 đến ngày 14/12.

Kỳ họp sẽ tập trung đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong năm 2024.

Tại Kỳ họp này, HĐND TP.Đà Nẵng dự kiến sẽ xem xét, thảo luận cho ý kiến đối với 149 báo cáo, tờ trình; trong đó có 52 tài liệu do UBND Thành phố trình.

Theo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Thành phố đặc biệt quan tâm và luôn nỗ lực thực hiện công tác bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết các vấn đề dân sinh, mọi sự phát triển của thành phố đều hướng đến chất lượng cuộc sống của người dân.

Vì vậy, tại Kỳ họp 15, HĐND TP.Đà Nẵng sẽ xem xét, quyết định nhiều chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang tính chất đặc thù riêng của thành phố.

Kỳ họp 15, HĐND TP.Đà Nẵng sẽ xem xét, quyết định nhiều chính sách an sinh xã hội quan trọng.

Trong đó, có chính sách hỗ trợ học nghề đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội trên địa bàn thành phố.  Chính sách này sẽ hỗ trợ cho các đối tượng lao động là thanh thiếu niên hư, vi phạm pháp luật, học sinh bỏ học, lao động là người hoạt động mại dâm hoàn lương, lao động trong các hộ thuộc diện di dời, giải tỏa, thu hồi đất sản xuất, đây được xem là cơ sở quan trọng để thành phố kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội gắn với mục tiêu có việc làm cho người dân;

Kỳ họp cũng xem xét, sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND ngày 12-8-2021 của HĐND Thành phố thông qua mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và mở rộng đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng, trợ cấp xã hội hằng tháng.

Ngoài ra còn các tờ trình và dự thảo khác về Nghị quyết của HĐND thành phố về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 75/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND thành phố về chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định chính sách hỗ trợ học nghề đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Hỗ trợ tiền sử dụng đất và hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng…

Những chính sách được trình tại Kỳ họp lần này sẽ góp phần đạt được mục tiêu thực hiện tốt Chương trình an sinh xã hội của thành phố Đà Nẵng , thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII.

Đây là những chính sách này có tác động sâu rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân là những chính sách đặc thù riêng có của Đà Nẵng so với các địa phương khác trong cả nước.

Tin liên quan
Tin khác