Thời sự
Đà Nẵng yêu cầu nâng cao kết quả chỉ số PAPI
Hoàng Anh - 21/10/2022 16:16
Thành phố Đà Nẵng yêu cầu làm rõ nguyên nhân và hạn chế của chỉ số PAPI năm 2021, để có giải pháp khắc phục, cải thiện các chỉ số nội dung thành phần thuộc chỉ số PAPI.

UBND TP.Đà Nẵng đã ban hành văn bản yêu cầu tiếp tục nâng cao kết quả chỉ số PAPI, hiệu quả quản trị hành chính công Thành phố.

Theo đó, để kịp thời khắc phục những hạn chế, tiếp tục nâng cao hiệu quả điều hành, quản trị, cải cách hành chính và chất lượng cung ứng dịch vụ công, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về cải cách hành chính và các nội dung của chỉ số PAPI.

Tiếp tục rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu nghiệp vụ quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công. Triển khai hiệu quả các Quyết định, Nghị định của Chính phủ về đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; cũng như kế hoạch của TP.Đà Nẵng về Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến được đăng ký, tiếp nhận…

Thành phố Đà Nẵng yêu cầu tiếp tục nâng cao kết quả chỉ số PAPI, hiệu quả quản trị hành chính công.

Ngoài ra, Thành phố Đà Nẵng yêu cầu, trên cơ sở Báo cáo tổng hợp và phân tích Chỉ số PAPI của TP.Đà Nẵng năm 2021, các sở, ngành và địa phương nghiên cứu, nắm rõ các vấn đề được phản ánh qua kết quả PAPI của thành phố; làm rõ nguyên nhân, hạn chế, từ đó xây dựng giải pháp khắc phục, cải thiện các chỉ số nội dung thành phần thuộc chỉ số PAPI.

Theo kết quả Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2021, Đà Nẵng được 42,56 điểm, thuộc nhóm “trung bình cao”.

Cụ thể, điểm số của Đà Nẵng ở 8 chỉ số nội dung thuộc PAPI 2020 như sau: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở: 4,06/10 điểm; công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương: 5,06/10 điểm; trách nhiệm giải trình với người dân: 4,27/10 điểm; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công: 6,78/10 điểm; thủ tục hành chính công: 7,33/10 điểm; cung ứng dịch vụ công: 8,25/10 điểm; quản trị môi trường: 3,23/10 điểm; quản trị điện tử: 3,56/10 điểm.

Ở chỉ số cung ứng dịch vụ công và quản trị điện tử, Đà Nẵng thuộc nhóm có điểm số cao nhất cả nước; chỉ số thủ tục hành chính công, Đà Nẵng thuộc nhóm “trung bình cao”.

Ở các chỉ số công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công Đà Nẵng được xếp vào nhóm “trung bình thấp"; chỉ số tham gia của người dân ở cấp cơ sở và Quản trị môi trường Đà Nẵng xếp vào nhóm “thấp nhất”.

Tin liên quan
Tin khác