Tài chính - Chứng khoán
Đại gia số 1 ngành dầu thực vật lên sàn UPCoM
Chí Tín - 19/09/2016 19:04
Ngày 19/9, hơn 121 triệu cổ phiếu của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP đã chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM với mã VOC.
Vocarimex là doanh nghiệp lâu đời nhất trong ngành sản xuất dầu ăn tại Việt Nam

Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (Vocarimex) là một công ty hàng đầu trong ngành dầu thực vật Việt Nam được thành lập từ năm 1976, trước đây là Công ty Dầu thực vật miền Nam.

Vocarimex hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, đến năm 2010 Vocarimex chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên.

Vocarimex sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ cây có dầu, hương liệu, mỹ phẩm, dầu mỡ động thực vật.

Ngoài ra, Tổng Công ty còn khai thác và cung cấp các dịch vụ cảng để xuất nhập khẩu, kinh doanh vật tư, nguyên liệu, dầu thực vật…

Năm 2015, doanh thu thuần của Vocarimex đạt 5.035 tỷ đồng, giảm 13,46% so với năm 2014 (5.713 tỷ đồng). Năm 2015 lợi nhuận sau thuế của Vocarimex đạt 525 tỷ đồng, tăng 68,26% so với năm 2014 (312 tỷ đồng).

Vocarimex tổ chức bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) để thực hiện cổ phần hóa vào năm 2014 và chính thức trở thành công ty đại chúng vào năm 2015.

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của VOC giai đoạn 2016-2017 như sau:

Chỉ tiêu

Năm 2016

Năm 2017

Doanh thu (tỷ đồng)

4.100

4.100

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

140

150

Tỷ lệ LNST/DTT (%)

3,41

3,66

Tỷ lệ LNST/VĐL

11,49

12,32

Cổ tức (%)

8,00

8,00

Tin liên quan
Tin khác