Đầu tư
Đánh giá nhân sự trong hồ sơ dự thầu
Anh Ngọc - 25/09/2021 07:22
Theo đó, việc đánh giá E-HSDT (trong đó có nội dung nhân sự) thực hiện theo quy định và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Vũ Trung (TP.HCM) đặt câu hỏi như sau: Trong tiêu chuẩn đánh giá của E-HSMT có 2 mục đánh giá là nhân sự phục vụ công tác hiện trường và nhân sự phục vụ trong phòng. Hai mục này yêu cầu về bằng cấp chuyên ngành, chứng chỉ hành nghề, năm kinh nghiệm làm việc là như nhau, chỉ khác tiêu chí số lượng: Nhân sự phục vụ công tác trong phòng yêu cầu 20 người, nhân sự công tác hiện trường là 15 người.

Trong E-HSDT, phần nhân sự nhà thầu đề xuất 36 người đáp ứng yêu cầu về bằng cấp chuyên ngành, chứng chỉ hành nghề, năm kinh nghiệm làm việc; chỉ có phần số lượng là có sự không thống nhất, cụ thể:

Trong bảng lý lịch chuyên gia, phần nhiệm vụ dự kiến trong gói thầu: Có 10 nhân sự nhà thầu ghi là cả công tác hiện trường và trong phòng, 12 nhân sự ghi là công tác hiện trường, 14 nhân sự ghi là công tác trong phòng.

Trong bảng danh sách chuyên gia tham gia thực hiện dịch vụ tư vấn (Mẫu số 08): Có 19 nhân sự nhà thầu bố trí công tác vào dòng hiện trường, 17 nhân sự nhà thầu bố trí công tác vào dòng trong phòng.

Tôi xin hỏi, trong trường hợp này tôi nên xử lý như thế nào?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo đó, việc đánh giá E-HSDT (trong đó có nội dung nhân sự) thực hiện theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu.

Tin liên quan
Tin khác