Đấu thầu thuốc tập trung: Giữ hay bỏ?
Chương trình Đối thoại đầu tuần với chủ đề "Đấu thầu thuốc tập trung: Giữ hay bỏ?", do Báo Đầu tư thực hiện với sự tham gia của ông Nguyễn Huy Quang, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế.
Dương Ngân - Chí Cường