Dự án - quy hoạch
Điều chỉnh Dự án Khu nghỉ mát Malibu MGM Hội An vì vướng 7.490 m2 mặt bằng
Linh Đan - 19/06/2024 08:24
Đó là một trong những lý do UBND tỉnh thống nhất chủ trương điều chỉnh tiến độ hoàn thành Dự án đầu tư Khu nghỉ mát Malibu MGM Hội An theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Phối ảnh Dự án đầu tư Khu nghỉ mát Malibu MGM Hội An tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn do Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas làm chủ đầu tư.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có ý kiến Dự án đầu tư Khu nghỉ mát Malibu MGM Hội An tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn ngày 14/5/2024 của Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas.

Theo đó, do khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (đến nay vẫn còn vướng 12 hộ với diện tích 7.490 m2, bao gồm đất dự án và đất vệt 20m cây xanh phía Đông đường ĐT.603B chưa được giải phóng mặt bằng), ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh thống nhất chủ trương điều chỉnh tiến độ hoàn thành Dự án đầu tư Khu nghỉ mát Malibu MGM Hội An theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để giải quyết các hồ sơ pháp lý liên quan theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Trong đó, UBND tỉnh lưu ý, Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc cụ thể với UBND thị xã Điện Bàn, Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas để xác định rõ thời gian hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại để đảm bảo sớm hoàn thành toàn bộ dự án.

Trường hợp cần thiết, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas thực hiện thủ tục điều chỉnh quy mô dự án để đảm bảo hoàn thành, nghiệm thu, đưa vào khai thác, sử dụng toàn bộ dự án.

Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas chịu trách nhiệm phối hợp, làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thị xã Điện Bàn và các sở, ngành, đơn vị liên quan để thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo quy định và khẩn trương triển khai đầu tư xây dựng hoàn thành, nghiệm thu đưa vào khai thác, sử dụng đối với phần diện tích đã được giao đất, sớm đưa đất vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư; đồng thời, tích cực làm việc với UBND thị xã Điện Bàn tiếp tục bồi thường, giải phóng mặt bằng diện tích còn lại để sớmtriển khai đầu tư hoàn thành toàn bộ dự án đảm bảo tiến độ.

UBND thị xã Điện Bàn có trách nhiệm đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp với Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của dự án.

Đến hết tháng 12/2024, báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; trường hợp không thể hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án, UBND thị xã Điện Bàn phối hợp, làm việc với Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas để nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh các hồ sơ pháp lý, sớm kết thúc dự án.

Tin liên quan
Tin khác