Doanh nghiệp
Du lịch, dịch vụ “gánh” doanh nghiệp thành lập mới quý I/2023
Khánh Linh - 28/03/2023 10:42
Xu hướng doanh nghiệp gia nhập, tái giá nhập thị trường giảm tiếp tục được ghi nhận trong tháng 3/2023. Điểm sáng là sự trở lại của doanh nghiệp ngành du lịch.
Các ngành giáo dục và đào tạo; dịch vụ việc làm; du lịch... đã ghi nhận số doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ.

Thông tin từ Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tháng 3/2023 có 14.221 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 145.665 tỷ đồng, giảm 0,6% về số doanh nghiệp và giảm 24,8% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2022.

Tín hiệu đáng mừng được ghi nhận trong tháng là có 6.286 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 46,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Tuy nhiên, tính chung quý I/2023, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường vẫn giảm 5,4% so với cùng kỳ năm 2022, với 56.946 doanh nghiệp. Trong đó, số doanh nghiệp thành lập mới là 33.905 doanh nghiệp, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2022.

9/17 ngành có số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng, không có kinh doanh bất động sản

So với cùng kỳ năm 2022, các ngành giáo dục và đào tạo; dịch vụ việc làm; du lịch... đã ghi nhận số doanh nghiệp thành lập mới tăng. Các doanh nghiệp trong 9 ngành này là trụ đỡ cho số liệu doanh nghiệp thành lập mới quý I/2023.

Theo Cục Quản lý đăng ký doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), quý I/2023 đón thêm 33.905 doanh nghiệp, gấp 1,1 lần mức bình quân giai đoạn 2018-2022 (29.767 doanh nghiệp) nhưng giảm 2% so với cùng kỳ năm 2022.

Số vốn đăng ký thành lập trong Quý I/2023 đạt 310.331 tỷ đồng, giảm 34,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Các ngành còn lại có số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, kinh doanh bất động sản đứng đầu với mức giảm trên 60%; tiếp sau là nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản...

Kinh doanh bất động sản cũng là ngành có số lượng doanh nghiệp tái gia nhập thị trường giảm trong quý I/2023.

Các ngành khai khoáng; vận tải kho bãi; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm; công nghiệp chế biến, chế tạo; sản xuất phân phối, điện, nước, gas; xây dựng cũng đều ghi nhận sự sụt giảm các doanh nghiệp thành lập mới.

Doanh nghiệp thành lập mới đa phần có quy mô nhỏ

Trong số trên 33.000 doanh nghiệp thành lập mới thì có tới 31.187 doanh nghiệp quy mô nhỏ, có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 92%, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2022).

Phần lớn các doanh nghiệp này hoạt động trong nhóm ngành dịch vụ, với 25.427 doanh nghiệp, chiếm 75% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, tăng 1,5% so với năm ngoái.

Nhóm ngành công nghiệp và xây dựng có 8.148 doanh nghiệp gia nhập thị trường, chiếm 24% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, giảm 9,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Khu vực Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản ghi nhận 330 doanh nghiệp thành lập mới, chiếm 1,0% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, giảm 36,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tính theo vùng, thì chỉ có duy nhất khu vực Đồng bằng Sông Hồng có sự gia tăng về số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới so với cùng kỳ năm 2022 (10.661 doanh nghiệp, tăng 9,1%).

Các khu vực còn lại đều có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm 2022.

Trong quý I/2023 có 60.241 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, phần lớn là các doanh nghiệp lựa chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh trong ngắn hạn (chiếm 71,1%).

Trong đó, số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh là 42.858 doanh nghiệp, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Phần lớn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong quý I/2023 có thời gian hoạt động ngắn, dưới 5 năm với 20.984 doanh nghiệp (chiếm 49,0%); tập trung chủ yếu ở quy mô nhỏ (dưới 10 tỷ đồng) với 38.535 doanh nghiệp (chiếm 89,9%, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2022).
Tin liên quan
Tin khác