Đầu tư
Được phép sửa hồ sơ dự thầu khi gia hạn thời điểm đóng thầu
Anh Ngọc - 16/06/2017 07:34
Khi gia hạn thời điểm đóng thầu thì nhà thầu phải sửa đổi hoặc bổ sung hồ sơ dự thầu theo thời điểm đóng thầu mới (nếu cần thiết). Hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu về hiệu lực của hồ sơ dự thầu, bảo đảm dự thầu sẽ bị loại.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Hà Minh Tú - Tỉnh Đắk Lắk đặt câu hỏi như sau: Đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn tôi tình huống trong đấu thầu như sau: Tại thời điểm đóng thầu gói thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ (ngày 2/2/2017) chỉ có 1 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Sau khi bên mời thầu ra thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu thì có 3 nhà thầu khác nộp hồ sơ dự thầu vào ngày 9/2/2017. Khi mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật nhà thầu thứ nhất thì hiệu lực của hồ sơ dự thầu và bảo đảm dự thầu tính trong khoảng 60 ngày kể từ ngày 2/2/2017, các nhà thầu khác kể từ ngày 9/2/2017.

Vậy, nhà thầu thứ nhất có bị loại vì hiệu lực không bảo đảm không? Có thể yêu cầu nhà thầu này gia hạn hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm a, Khoản 4, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, trường hợp tại thời điểm đóng thầu đối với gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, có ít hơn 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thì phải xem xét, giải quyết trong thời hạn không quá 4 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu theo một trong hai cách sau đây:

- Cho phép gia hạn thời điểm đóng thầu nhằm tăng thêm số lượng nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất. Trong trường hợp này phải quy định rõ thời điểm đóng thầu mới và các thời hạn tương ứng để nhà thầu có đủ thời gian sửa đổi hoặc bổ sung hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đã nộp theo yêu cầu mới.

- Cho phép mở thầu ngay để tiến hành đánh giá.

Đối với trường hợp của ông Tú, khi gia hạn thời điểm đóng thầu thì nhà thầu phải sửa đổi hoặc bổ sung hồ sơ dự thầu theo thời điểm đóng thầu mới (nếu cần thiết). Hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu về hiệu lực của hồ sơ dự thầu, bảo đảm dự thầu sẽ bị loại.

Tin liên quan
Tin khác