Tài chính - Chứng khoán
Gemadept (GMD) lãi ròng hơn 512 tỷ đồng, nợ phải trả 3.286 tỷ đồng
Thị Hồng - 31/10/2021 13:28
Luỹ kế 9 tháng đầu năm nay, Công ty cổ phần Gemadept (HoSE: GMD) báo lãi ròng 512,7 tỷ đồng, tăng 37,6% so với cùng kỳ.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021, Gemadept ghi nhận doanh thu thuần 728,7 tỷ đồng và lợi nhuận gộp ở mức 263,4 tỷ đồng; tăng lần lượt 5,3% và 2% so với cùng kỳ năm 2020. Biên lợi nhuận gộp quý này ở mức 36,1% trong khi cùng kỳ là 37,2%.

Phần lãi trong công ty liên kết quý này cao hơn cùng kỳ 33,7 tỷ đồng, lên 67,8 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý tăng lần lượt 40% và 6% so với cùng kỳ. 

Doanh nghiệp này báo lãi ròng 162,5 tỷ đồng trong quý III/2021, tăng xấp xỉ 34% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Luỹ kế 9 tháng, Gemadept lãi ròng 512,7 tỷ đồng, tăng 37,6% so với cùng kỳ năm ngoái (tương đương tăng hơn 140 tỷ đồng).

Bảng: Kết quả kinh doanh luỹ kế 9 tháng của Gemadept so với cùng kỳ năm ngoái (Đvt: tỷ đồng)

 STT

 Chỉ tiêu

 9 tháng năm 2021

 9 tháng năm 2020

 1

 Doanh thu thuần

 2.617

 1.900

 2

 Lợi nhuận gộp

 841,7

 753,1

 3

 Lợi nhuận thuần

 597,9

 415,6

 4

 Lợi nhuận trước thuế

 574,7

 427,7

 5

 Lợi nhuận sau thuế

 512,7

 372,4

Gemadept là doanh nghiệp chuyên khai thác cảng, logistics, trồng rừng và bất động sản

Trong đó, doanh nghiệp này khai thác hệ thống cảng Nam Hải, Nam Hải Đình Vũ, Nam Đình Vũ, Nam Hải ICD, Dung Quất…

Còn trong lĩnh vực bất động sản, Gemadept xây dựng, khai thác các trung tâm thương mại, khách sạn (như khu phức hợp Saigon Gem, khu phức hợp tại Viêng Chăn- Lào).

Đối với mảng trồng cây cao su, theo Báo cáo của Mirae Asset, Gemadept sẽ tiếp tục duy trì chăm sóc và sẽ không đầu tư mới. Hiện tại, doanh nghiệp đang tìm kiếm đối tác chiến lược nhằm thoái vốn ở mảng này.

Đến cuối tháng 9/2021, tổng tài sản của Gemadept ở mức 9.914 tỷ đồng. Trong đó, có 1.433 tỷ đồng tài sản ngắn hạn, tăng 5,6% so với hồi đầu năm. Công ty tăng khoản tiền gửi ngân hàng với kỳ hạn gốc không quá 3 tháng lên 89,8 tỷ đồng. 

Đầu tư tài chính ngắn hạn đến ngày đáo hạn với hơn 37,5 tỷ đồng. Nợ phải trả tăng nhẹ, lên 3.286 tỷ đồng; trong đó, 1.919 tỷ đồng nợ ngắn hạn 

Vốn chủ sở hữu của công ty là 6.628 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kỳ là 463,5 tỷ đồng.

Trong kỳ, Gemadep đã góp vốn thành lập Công ty cổ phần Gemadept miền Trung (sở hữu 98,04% vốn) và nâng tổng số công ty con đến cuối kỳ lên 19 công ty bên cạnh sở hữu vốn tại 16 công ty liên doanh liên kết.

Tin liên quan
Tin khác