Sức khỏe doanh nghiệp
Giá nguyên vật liệu tăng gấp rưỡi, Mirae báo lãi giảm 30%
Thanh Thuỷ - 15/08/2022 07:55
Mở rộng sản xuất sau dịch, nhưng chi phí đầu vào tăng cao đã kéo tụt lợi nhuận của Mirae, đặc biệt trong quý II/2022.

Công ty cổ phần Mirae vừa công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên ghi nhận sự đi lùi đáng kể của lợi nhuận bất chấp doanh thu tăng trưởng.

Với nhu cầu các sản phẩm chính như vải không dệt, gòn, chần gòn, nệm tăng sau dịch Covid-19, Mirae mở rộng sản xuất năm 2022. Lãnh đạo công ty cho biết việc đẩy mạnh công tác chào hàng (marketing) đã giúp khai thác được nhiều khách hàng hơn cùng kỳ năm 2021.

Tuy vậy, giá vốn còn tăng vượt doanh thu bán hàng. “Đơn giá nguyên vật liệu chính (chiếm tỷ trọng cao) lại tăng trung bình lên tới mức trên 50% (gấp 1.5 lần) so với cùng kỳ năm ngoái ảnh hưởng tới tỷ trọng giá vốn trên doanh thu của 6 tháng đầu năm 2022 cao hơn so với 6 tháng đầu năm 2021”, Tổng giám đốc Park Hee Sung cho biết trong báo cáo giải trình về kết quả kinh doanh nửa đầu năm.

Riêng trong quý II, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh lỗ gần 1,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, phần thu nhập khác từ việc hỗ trợ chỉ phí vận chuyển của khách hàng Mỹ tương đương cùng kỳ đã giúp Mirae lãi ròng gần 300 triệu đồng trong quý II.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, giá vốn hàng bán tăng 33% kéo cho lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm tới 75%.  Đây là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ đạt 8,8 tỷ đồng giảm 30% so với cùng kỳ năm 2021.

Đến cuối quý II, quy mô tài sản của Mirae đạt xấp xỉ 1.020 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Phần lớn tài sản của công ty nằm tại lượng hàng tồn kho, tập trung khá nhiều ở nhóm các nguyên vật liệu. Giá trị nhà xưởng cùng các tài sản cố định đã được khấu hao đáng kể sau nhiều năm hoạt động. Tại thời điểm cuối quý II, giá trị tài sản cố định sau khi trừ khấu hao xấp xỉ 236 tỷ đồng, tương đương 30% nguyên giá. Ngoài ra, tài sản của Mirae còn nằm tại các khoản phải thu, chủ yếu do cho khách hàng mua chịu (204 tỷ đồng) hay các khoản tiền mặt (hơn 39 tỷ đồng).

Nguồn vốn của công ty chủ yếu từ phần vốn góp ban đầu của các cổ đông. Vay nợ ngân hàng khá khiêm tốn , xấp xỉ 194 tỷ đồng, tương đương 19% tổng nguồn vốn tại thời điểm cuối quý II.  

Tin liên quan
Tin khác