Đầu tư và cuộc sống
Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX
Như Loan - 11/10/2023 08:38
Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại được tổ chức hằng năm nhằm ghi nhận, tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm/sản phẩm xuất sắc trong lĩnh vực tuyên truyền, thông tin đối ngoại.

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại chủ trì, phối hợp Thông tấn xã Việt Nam và các ban, bộ, ngành liên quan tổ chức Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX.

Thời gian: 20h00 ngày 12/10/2023

Địa điểm: Nhà hát Lớn Hà Nội, Số 01 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Chương trình được diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội và tường thuật trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.

Giải thưởng năm nay diễn ra trong bối cảnh năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Do vậy, Giải thưởng cần phản ánh đầy đủ sự đóng góp tích cực, hiệu quả của công tác thông tin đối ngoại vào việc xây dựng, củng cố lòng tin của nhân dân và bạn bè quốc tế vào Việt Nam, huy động mọi nguồn lực từ bên ngoài, kết hợp với sức mạnh nội tại để phục vụ cho các mục tiêu phát triển đất nước trong năm 2023.

Sau hơn 10 năm thực hiện kết luận số 16-KL/TW của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020; trước những yêu cầu và mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới cùng với sức mạnh tổng hợp Quốc gia, cơ đồ, tiềm lực và vị thế, uy tín của Việt Nam không ngừng được nâng cao. Công tác thông tin đối ngoại cũng cần được đổi mới mạnh mẽ về mọi mặt để đáp ứng những yêu cầu của tình hình mới; trong đó cần đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền.

Công tác thông tin đối ngoại cần góp phần quan trọng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cùng cố niềm tin của nhân dân bằng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; nâng cao sự đồng thuận trong xã hội, duy trì luồng thông tin tích cực, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế; tranh thủ và huy động tối đa mọi nguồn lực phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Sau 8 mùa giải, từ những kinh nghiệm và thành công của những mùa giải trước, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX được kỳ vòng sẽ tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng; thu hút sự hưởng ứng và tham gia tích cực của đông đảo đối tượng là người nước ngoài, kiều bào, giới trẻ, người có ảnh hưởng trong xã hội… phản ảnh toàn diện những thành tựu mà đất nước ta đã đạt được trên mọi lĩnh vực. Khẳng định uy tín và vị thế của Việt Nam trong cộng đồng Quốc tế, đồng thời thể hiện được tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc, khát vọng của người dân Việt Nam xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, hành phúc.

Chương trình có sự tham gia đồng hành của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Công ty Cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR).

Tin liên quan
Tin khác