Đầu tư và cuộc sống
Hà Nội: 48 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
ĐT - 09/12/2022 20:36
Tính đến nay, TP. Hà Nội có 382/382 xã (đạt 100%) đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 48 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

.

Tin liên quan
Tin khác