Chuyển đổi số - Kinh tế số
Hà Nội dành hơn 10 tỷ đồng hỗ trợ chuyển đổi số nông nghiệp
Minh Hồng - 14/05/2024 14:37
UBND TP. Hà Nội dự kiến bố trí hơn 10 tỷ đồng thực hiện chính sách hỗ trợ máy móc, thiết bị để chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thực hiện một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 08/2023/NQ- HĐND ngày 4/7/2023 của HĐND TP. Hà Nội từ nguồn ngân sách TP. Hà Nội cấp bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện năm 2024 - 2025.

Theo đó, UBND TP. Hà Nội sẽ bố trí hơn 10 tỷ đồng thực hiện chính sách hỗ trợ máy móc, thiết bị để chuyển đổi số trong nông nghiệp tại Điều 13 Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp TP. Hà Nội ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2023/ND-HĐND.

Cụ thể, trong năm 2024, TP. Hà Nội dự kiến địa điểm thực hiện tại thị xã Sơn Tây và các huyện: Thanh Oai, Ba Vì, Mê Linh, Sóc Sơn, Gia Lâm, Quốc Oai. Dự kiến số lượng hỗ trợ: 28 cơ sở; với tổng kinh phí hỗ trợ: 3,657 tỷ đồng.

Năm 2025, dự kiến địa điểm thực hiện tại các huyện: Thạch Thất, Sơn Tây, Thanh Oai, Ba Vì, Mê Linh, Sóc Sơn, Quốc Oai. 49 cơ sở sẽ nhận được hỗ trợ của UBND TP. Hà Nội. Dự kiến kinh phí hỗ trợ là 6,551 tỷ đồng.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện nội dung chính sách đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

Đồng thời, phối hợp với các huyện, thị xã và các ngành có liên quan tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất các giải pháp triển khai kế hoạch, kịp thời báo cáo UBND TP. Hà Nội những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Tin liên quan
Tin khác