Tài chính - Chứng khoán
Hoa Sen (HSG) khẳng định chưa phát hành trái phiếu doanh nghiệp
Phan Hằng - 12/04/2022 16:22
Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) vừa gửi công bố thông tin đến Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) để làm rõ tin đồn không rõ nguồn gốc xuất hiện tuần trước.

Lý do của việc công bố thông tin này là từ chiều ngày 8/4/2022, trên các diễn đàn về chứng khoán, các nhóm mạng xã hội (Zalo, Viber, Telegram...) đã lan truyền hình ảnh một trang giấy A4 không rõ nguồn gốc, gây tâm lý hoang mang cho nhà đầu tư, khiến cho nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu, làm cho giá cổ phiếu HSG giảm sàn.

Trong trang giấy này có thông tin liên quan đến kế hoạch thanh tra chuyên đề hoạt động phát hành trái phiếu, trong đó nhắc đến Tập đoàn Hoa Sen.

Để làm rõ thông tin, Tập đoàn Hoa Sen thông tin cụ thể từng vấn đề cụ thể.

Thứ nhất, ngày 28/10/2021, Bộ Trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2068/QĐ-BTC về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2022.

Thứ hai, thực hiện nhiệm vụ nắm tình hình làm cơ sở ban hành quyết định thanh tra chuyên đề hoạt động phát hành trái phiếu và thực hiện pháp luật về kế toán, thuế, chứng khoán của một số doanh nghiệp ngoài nhà nước là các công ty đại chúng niêm yết trên sàn chứng khoán, từ ngày 17 - 19/3/2022, Thanh tra Bộ Tài chính đã đến thu thập tài liệu, số liệu tại Tập đoàn Hoa Sen.

Thứ ba, ngày 19/3/2022, Tập đoàn Hoa Sen đã gửi đầy đủ tài liệu, số liệu theo yêu cầu của đoàn Thanh tra. Đến hiện tại, Tập đoàn Hoa Sen không nhận được thêm văn bản yêu cầu bổ sung tài liệu, số liệu của Thanh tra Bộ Tài chính.

Đối với các nội dung dự kiến thanh tra chuyên đề (nếu có), Tập đoàn Hoa Sen đã được thông tin như sau.

Theo Nghị quyết số 19/NQ/HĐQT/2019 ngày 3/4/2019 về việc thông qua chủ trương phát hành trái phiếu và Tập đoàn Hoa Sen đã công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM ngày 3/4/2019. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc các yếu tố liên quan, Tập đoàn Hoa Sen đã không thực hiện việc phát hành trái phiếu này.

Do đó, hiện tại, Tập đoàn Hoa Sen không có phát hành bất kỳ trái phiếu doanh nghiệp nào.

Trong Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2020 - 2021 của Tập đoàn Hoa Sen được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam, tại mục Nợ dài hạn, tiểu mục Vay và nợ thuê tài chính dài hạn hoàn toàn không có số dư do phát hành trái phiếu doanh nghiệp (thuyết minh số 22b tại trang 44, 45).

Về việc thực hiện pháp luật về kế toán, thuế, chứng khoán: Tập đoàn Hoa Sen cho rằng, hoạt động thanh tra, kiểm tra về kế toán, thuế, chứng khoán của cơ quan quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp là hoạt động bình thường, theo kế hoạch của cơ quan quản lý nhà nước.

Hoa Sen cũng khẳng định, luôn tuân thủ đúng các quy định pháp luật trong hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp và pháp luật về kế toán, thuế, chứng khoán.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/4, cổ phiếu HSG đứng tại mức giá 32.800 đồng/cổ phiếu, giảm 8% trong 1 tuần gần nhất.

Tin liên quan
Tin khác