Đầu tư và cuộc sống
[Infographic] 26.000 tỷ đồng hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19
ĐT - 03/07/2021 19:20
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 , với gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng.

.

Tin liên quan
Tin khác