Doanh nghiệp
[Infographic] 6 tháng năm 2021, gần 67.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới
ĐT - 02/07/2021 11:12
6 tháng năm 2021, cả nước có gần 67.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 942,6 nghìn tỷ đồng, tăng 8,1% về số doanh nghiệp và tăng 34,3% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2020.

.

Tin liên quan
Tin khác