Đầu tư và cuộc sống
[Infographic] Cách thức đóng góp trực tiếp cho Quỹ vaccine phòng COVID-19
ĐT - 06/06/2021 19:11
Quỹ vaccine phòng COVID-19 được thành lập với sứ mệnh huy động tổng hợp nguồn lực đóng góp xã hội để chia sẻ với ngân sách nhà nước nhằm phục vụ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine...

.

Tin liên quan
Tin khác