Tiêu dùng
[Infographic] CPI tháng 11/2021 tăng 0,32%
ĐT - 29/11/2021 12:25
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2021 tăng 0,32% so với tháng trước đó. Trong đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng có chỉ số giá giảm.

.

Tin liên quan
Tin khác