Tiêu dùng
[Infographic] CPI tháng 6/2022 tăng 0,69%
ĐT - 29/06/2022 11:19
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2022 tăng 0,69% so với tháng trước. Có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng có chỉ số giá giảm.

.

Tin liên quan
Tin khác