Đầu tư Phát triển bền vững
[Infographic] Một số biện pháp loại bỏ khí phát thải gây biến đổi khí hậu
ĐT - 05/11/2021 13:23
Trước tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, nhiều nước trên thế giới đã có những sáng kiến loại bỏ lượng khí phát thải gây ô nhiễm môi trường, thúc đẩy quá trình chuyển đổi nền kinh tế xanh.

.

Tin liên quan
Tin khác