Đầu tư và cuộc sống
[Infographic] Tháng cao điểm Vì người nghèo 2021: Những kết quả giảm nghèo bền vững
ĐT - 18/10/2021 19:28
Tháng cao điểm “Vì người nghèo” bắt đầu từ 17/10-18/11/2021, nhằm tạo nguồn lực giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người bị thiệt hại do dịch bệnh, thiên tai.

.

Tin liên quan
Tin khác