Đầu tư
[Infographic] Xã hội hóa mạnh trong lĩnh vực y tế và giáo dục
ĐT - 24/09/2018 07:22
Theo điều tra của Tổng Cục thống kê, tại thời điểm 1/7/2017, cả nước có 15,2 nghìn cơ sở khám chữa bệnh và 51,1 nghìn cơ sở giáo dục.
Tin liên quan
Tin khác