Tài chính - Chứng khoán
Khả năng giao dịch cổ phiếu FLC và "nút thắt" báo cáo kiểm toán
Tùng Linh - 18/02/2023 14:01
FLC hiện chưa hoàn tất báo cáo kiểm toán năm 2021 và cũng đang trễ hẹn báo cáo tài chính quý IV/2022.

VSD chuyển dữ liệu cổ phiếu FLC sang sàn UPCoM từ 22/2

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa thông báo thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu FLC từ thị trường HoSE sang thị trường UPCoM từ ngày 22/02/2023.

Lý do chuyển sàn bởi Công ty cổ phần Tập đoàn FLC bị hủy niêm yết theo Quyết định số 51/QĐ-SGDHCM ngày 13/02/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoánTP. HCM, nhưng vẫn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng phải đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM theo quy định tại Điều 133 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ.

Thông báo trên nhằm gửi đến các thành viên lưu ký sau quyết định huỷ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu FLC từ ngày 20/2. Theo Nghị định 155/2020NĐ-CP, cổ phiếu của công ty hủy niêm yết nhưng vẫn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng sẽ phải đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM. Ở trường hợp này, HNX có trách nhiệm phối hợp với VSD đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của công ty bị hủy niêm yết là công ty đại chúng. Thời gian hoàn tất đăng ký giao dịch là 10 ngày kể từ ngày hủy niêm yết có hiệu lực.

Chỉ có trường hợp cá biệt chưa đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM sau khi huỷ niêm yết là cổ phiếu ROS của Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros hủy niêm yết từ tháng 8/2022, nhưng chưa đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM dù Trung tâm lưu ký chứng khoán đã có thông báo thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu.

Nguyên nhân bởi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cho biết việc xem xét hồ sơ đăng ký giao dịch của ROS sẽ được thực hiện sau khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng và hướng dẫn của cơ quan quản lý. Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng xác định việc nâng khống vốn điều lệ của Công ty từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng thuộc hành vi bị cấm theo quy định và đang trong quá trình điều tra. Do đó, HNX chưa có cơ sở để xác định số vốn điều lệ hợp lệ cũng như tính đại chúng của ROS và số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch.

Dấu hỏi khả năng giao dịch trở lại

Trước khi nhận quyết định huỷ niêm yết từ HoSE, cổ phiếu FLC cũng đã bị đình chỉ giao dịch từ 9/9/2022 do vi phạm quy định về công bố thông tin. Lý do FLC bị huỷ niêm yết cũng bởi công ty đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác mà HoSE và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải huỷ niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư. Lý do hủy niêm yết thuộc trường hợp chứng khoán bị huỷ niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm o khoản 1, điều 120, Nghị định 155 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

“Nút thắt” lớn của FLC ở thời điểm hiện tại cũng là chưa thể công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 cũng như năm 2022 vừa qua. Báo cáo tài chính quý IV/2022 cũng chưa được phát hành dù đã quá thời hạn công bố.

Trong kiến nghị gửi đến các cơ quan quản lý, doanh nghiệp này đã đề nghị được xem xét đến các lý do khách quan và hoàn cảnh bất khả kháng của doanh nghiệp trong việc thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin.

Nguyên nhân FLC không công bố báo cáo tài chính kiểm toán là bởi không thể tìm kiếm được Công ty kiểm toán chấp thuận kiểm toán cho báo cáo tài chính (BCTC) của FLC.

“Trong thời gian gần đây, Tập đoàn FLC và các đơn vị thành viên phải đối mặt với nhiều nguy cơ, khó khăn trong quá trình hoạt động do bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các thông tin, cũng như các vấn đề phát sinh liên quan đến việc một số cựu lãnh đạo bị tạm giam để điều tra. Sau rất nhiều nỗ lực, ngày 20/9/2022, FLC đã chính thức ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Theo đó, UHY sẽ là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán các BCTC năm 2021 của FLC. Tuy nhiên, do nhiều lý do khách quan, đến thời điểm hiện tại, FLC vẫn chưa nhận được kết quả kiểm toán của UHY”, phía FLC cho hay.

Trong thông báo mới đây, FLC đã gửi lời xin lỗi tới cổ đông đối với việc cổ phiếu FLC bị huỷ niêm yết. Bà Bùi Hải Huyền, Tổng giám đốc FLC cũng nhấn mạnh quyền lợi của cổ đông vẫn đảm bảo đầy đủ sau khi cổ phiếu bị huỷ niêm yết. Cụ thể, cổ đông được toàn quyền sở hữu, định đoạt với cổ phiếu FLC đang sở hữu. Đồng thời, cổ đông vẫn được đảm bảo quyền tham gia đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết, quyền đề cử và ứng cứ thành viên HĐQT.

“HĐQT và ban điều hành FLC đang nỗ lực hết sức để xúc tiến các lộ trình công bố thông tin theo quy định, cũng như nhanh chóng thực hiện các thủ tục cần thiết để cổ phiếu tập đoàn này sớm được trở lại giao dịch trên hệ thống UPCoM”. Đại diện FLC cũng đề cập đến việc thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu FLC trên UPCoM ngay sau khi được Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) chấp thuận đăng ký giao dịch.

HNX hiện chưa có phản hồi liên quan đến khả năng chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu FLC. Theo quy định, trường hợp hủy niêm yết nhưng vẫn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng thuộc diện phải đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM.

Tuy nhiên, tương tự hai sàn niêm yết, sàn UPCoM cũng có những quy định liên quan đến các trạng thái giao dịch của các chứng khoán trên sàn. Điều này cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng giao dịch cổ phiếu FLC trong bối cảnh vi phạm về công bố thông tin chưa được khắc phục.

Theo Quy chế Tổ chức và Quản lý thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội, HNX có thể xem xét hạn chế thời gian hoặc biên độ dao động giá đối với chứng khoán đăng ký giao dịch.

Trường hợp này bao gồm tổ chức đăng ký giao dịch không thực hiện công bố thông tin về các báo cáo tài chính năm đã kiểm toán theo quy định trong hai năm liên tục; tổ chức đăng ký giao dịch có vốn chủ sở hữu được phản ánh trong báo cáo tài chính đã kiểm toán hoặc soát xét là số không dương; tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức đăng ký giao dịch; hoặc không xác định được trụ sở chính tại địa điểm kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép hoạt động của tổ chức đăng ký giao dịch. Ngoài ra, trong trường hợp HNX xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, Sở giao dịch cũng có thể đưa cổ phiếu vào diện hạn chế giao dịch sau khi được UBCKNN chấp thuận.

HNX cũng có thể xem xét tạm ngừng giao dịch chứng khoán đăng ký giao dịch. Trường hợp cụ thể gồm giá, khối lượng giao dịch chứng khoán có biến động bất thường; tổ chức đăng ký giao dịch vi phạm nghiêm trọng các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; công ty thực hiện việc tách, gộp cổ phiếu, bị tách doanh nghiệp và trong trường hợp HNX xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Tin liên quan
Tin khác