Thời sự
Khẩn trương thực hiện kiểm kê tài nguyên nước quốc gia
T.T - 26/04/2024 18:21
Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện việc kiểm kê tài nguyên nước quốc gia. Kết quả kiểm kê gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31/12/2024 để tổng hợp.
Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Internet)

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn số 2538/BTNMT-TNN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc đôn đốc triển khai thực hiện kiểm kê tài nguyên nước quốc gia.

Trước đó ngày 4/8/2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án "Tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, giai đoạn đến năm 2025". Mục tiêu cụ thể của Đề án là tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia để có được các chỉ tiêu kiểm kê lần đầu về tài nguyên nước, khai thác, sử dụng nước và xả nước thải vào nguồn nước, gồm: Số lượng nguồn nước mặt (số lượng các sông, suối, kênh, rạch, hồ, đầm, phá); số lượng nguồn nước dưới đất (số lượng các tầng chứa nước); lượng nước mặt (tổng lượng dòng chảy; lượng nước mặt chảy vào, ra khỏi biên giới quốc gia; tổng lượng nước chuyển giữa các lưu vực sông và tổng dung tích các hồ chứa trên phạm vi cả nước và theo lưu vực sông).

Nguồn nước mưa (tổng lượng mưa); chất lượng nước mặt; lượng nước dưới đất (trữ lượng tiềm năng; trữ lượng có thể khai thác trong các tầng chứa nước); chất lượng nước dưới đất ( chỉ số độ tổng khoáng hóa để xác định diện tích phân bố nước mặn; nước ngọt trong các tầng chứa nước); khai thác, sử dụng nước mặt (danh mục các công trình khai thác, sử dụng; mục đích khai thác; lượng nước khai thác).

Khai thác, sử dụng nước dưới đất (danh mục các công trình khai thác, sử dụng; mục đích khai thác; lượng nước khai thác); khai thác, sử dụng nước biển (danh mục công trình khai thác, sử dụng; mục đích khai thác; lượng nước khai thác); xả nước thải vào nguồn nước (danh mục các công trình xả nước thải; lưu lượng xả vào nguồn nước; loại hình nước thải).

Việc tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia được thực hiện và công bố số liệu trong kỳ kiểm kê trên phạm vi cả nước với đối tượng thực hiện là nguồn nước mặt, nguồn nước dưới đất, nguồn nước mưa và các công trình khai thác, sử dụng nước và xả nước thải vào nguồn nước: các công trình khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất và nước biển; các công trình xả nước thải vào nguồn nước trên phạm vi đất liền và các đảo có khai thác, sử dụng nước.

Theo Đề án, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm kê chỉ tiêu đối với nguồn nước mặt nội tỉnh (số lượng nguồn nước mặt; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước).

Để đảm bảo việc kiểm kê thuận lợi, ngày 16/6/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã có Văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh về hướng dẫn triển khai thực hiện kiểm kê tài nguyên nước quốc gia. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, việc thực hiện kiểm kê tài nguyên nước vẫn còn chậm.

Vì vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục bố trí nguồn lực, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện việc kiểm kê tài nguyên nước quốc gia; hoàn thiện kết quả kiểm kê tài nguyên nước giai đoạn đến năm 2025.

Trên cơ sở đó, các địa phương gửi kết quả kiểm kê gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31/12/2024 để tổng hợp.

Tin liên quan
Tin khác