Ngân hàng
Không để lỡ nhịp tốc độ giảm nghèo
Quỳnh Lê - 08/09/2021 20:36
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hưng Yên đã và đang tiếp tục giải ngân nhanh chóng, đúng đối tượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách.
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hưng Yên đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hưng Yên (NHCSXH) xem việc đảm bảo an toàn phòng, chống Covid-19 là điều kiện tiên quyết để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, cung ứng các chính sách tín dụng đến với đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Bà Nguyễn Thị Xuân, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hưng Yên cho biết, 6 tháng đầu năm 2021, UBND tỉnh đã ủy thác sang NHCSXH số tiền 10 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đưa tổng nguồn vốn ủy thác của NHCSXH tỉnh lên hơn 110,7 tỷ đồng, tăng 16,2 tỷ đồng so với thời điểm ngày 31/12/2020. Tính đến ngày 30/6/2021, tổng nguồn vốn tín dụng của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hưng Yên đạt hơn 3.050 tỷ đồng.

Tổng dư nợ đạt hơn 3.040 tỷ đồng, tăng hơn 144 tỷ đồng so với ngày 31/12/2020, đạt 89,1% kế hoạch tăng trưởng năm 2021. Cùng với việc triển khai tốt công tác thu nợ để gia tăng nguồn vốn, NHCSXH đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện giải ngân nhanh chóng, đúng đối tượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. 6 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh có 12.380 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn ưu đãi với doanh số cho vay đạt hơn 475,5 tỷ đồng.

Những nỗ lực của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hưng Yên đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng, góp phần đẩy lùi tín dụng đen, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra về xóa đói, giảm nghèo.

Vốn tín dụng chính sách đã góp phần hỗ trợ kịp thời vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho 1.392 lao động, giúp gần 900 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn trang trải chi phí học tập, xây dựng và cải tạo 13.096 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giúp 82 hộ gia đình có nhà ở ổn định cuộc sống theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.

Đặc biệt, trong bối cảnh Covid-19 tiếp tục tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng vay vốn do ảnh hưởng bởi đại dịch để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. 6 tháng đầu năm 2021, chi nhánh đã gia hạn nợ cho 1.426 món vay với dư nợ hơn 55 tỷ đồng. Trước đó, năm 2020, chi nhánh cũng đã thực hiện gia hạn nợ cho 311 món vay với dư nợ hơn 12,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ngay sau Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19, Chi nhánh đã bố trí cán bộ trực tiếp đến tiếp cận các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các doanh nghiệp, trường học, cơ sở sản xuất để tuyên truyền, phổ biến chính sách.

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hưng Yên đã rà soát, nắm bắt nhu cầu vay vốn, tìm kiếm khách hàng, tư vấn cho khách hàng cần hỗ trợ. Đến ngày 31/12/2020 tại Hội sở tỉnh và 9 phòng giao dịch đã giải ngân cho 15 khách hàng để trả lương ngừng việc cho 534 lao động với số tiền hơn 2,7 tỷ đồng. Tiếp đó, 6 tháng đầu năm 2021, Chi nhánh đã cho người sử dụng lao động được vay vốn để trả lương ngừng việc cho 124 lao động theo Quyết định 15 và 32.

Những trợ lực an sinh xã hội từ Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hưng Yên không chỉ bằng đóng góp trí lực trong việc huy động vốn, triển khai các chính sách an sinh xã hội, mà còn đến từ công tác từ thiện nhân đạo.

6 tháng đầu năm 2021, trích từ nguồn lương của mình, cán bộ, người lao động của Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã góp 313,9 triệu đồng để tặng quà tết người nghèo, trẻ em mồ côi; ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và ủng hộ quỹ vắc-xin phòng Covid-19...

Những nỗ lực của Chi nhánh đã tích cực đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng, góp phần đẩy lùi hoạt động tín dụng đen, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tin liên quan
Tin khác