Thời sự
Không để xảy ra thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt
Kỳ Thành - 27/11/2019 20:34
Đây là một trong những yêu cầu của Quốc hội đối với ngành công thương trong Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV vừa được Quốc hội thông qua với đa số tán thành chiều nay, 27/11.
Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Nghị quyết kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Theo Nghị quyết nói trên, Quốc hội ghi nhận các kết quả đạt được và giải pháp, cam kết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các bộ tham gia phiên chất vấn và trả lời chấn vấn kỳ họp lần này, trong đó có Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Đối với lĩnh vực công thương, Quốc hội yêu cầu tập trung thực hiện các giải pháp, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các công tác liên quan đến giao thương, thương mại, phát triển điện lực quốc gia, đổi mới công nghệ, phát triển công nghiệp hỗ trợ...

Nhấn mạnh nội dung về ngành điện, Quốc hội yêu cầu, năm 2020 phải hoàn thành Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia; năm 2021, hoàn thành Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia theo quy định của Luật Quy hoạch và Luật Điện lực, bảo đảm phát triển cân đối nguồn điện giữa các vùng, miền, giữa nguồn và lưới điện.

Quốc hội cũng yêu cầu khẩn trương rà soát, xử lý những bất cập trong quy hoạch, đầu tư và vận hành các dự án điện, đặc biệt là các dự án điện mặt trời; đề xuất cơ chế, giải pháp để sớm đưa vào vận hành các dự án điện trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030 bị chậm tiến độ. Nghị quyết nêu rõ: bảo đảm an ninh năng lượng, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trong năm 2020 và các năm tiếp theo, không để xảy ra thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt.

Về giải pháp, Nghị quyết của Quốc hội yêu cầu tập trung các nguồn lực, giải pháp về công nghệ để xây dựng, nâng cấp lưới điện truyền tải, trạm biến áp; khẩn trương hoàn thiện các quy định để huy động nguồn lực xã hội tham gia xây dựng hệ thống truyền tải điện đồng bộ với phát triển nguồn điện.

Đồng thời, năm 2020, mở rộng thị trường bán buôn điện cạnh tranh, thí điểm để chủ đầu tư các nhà máy điện gió và điện mặt trời bán điện trực tiếp cho khách hàng, tiến tới hình thành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh vào năm 2023.

Quốc hội đề nghị khẩn trương kiểm tra, đánh giá để có cơ sở nghiên cứu sửa đổi quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và cơ cấu biểu giá bán lẻ điện hợp lý; nghiên cứu, sửa đổi quy trình bán điện mặt trời đối với các hộ ở vùng nông thôn; tiếp tục huy động nguồn lực triển khai chương trình cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo.

Tin liên quan
Tin khác