Thời sự
Kinh tế Việt Nam 11 tháng năm 2023
ĐT - 01/12/2023 15:36
Trong 11 tháng năm 2023, CPI bình quân tăng 3,22%; đầu tư nước ngoài tăng 14,8%; cán cân thương mại ước tính xuất siêu 24,44 tỷ USD; khách quốc tế đến Việt Nam tăng 3,8 lần…

.

Tin liên quan
Tin khác