Điểm nóng
Kỷ luật 2 lãnh đạo cấp cao của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy
Bảo Như - 26/01/2023 21:24
Ông Vũ Anh Tuấn, Chủ tịch HĐTV và ông Cao Thành Đồng, Thành viên HĐTV Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy bị Bộ GTVT quyết định xử lý kỷ luật do vi phạm trong điều hành doanh nghiệp.
Trụ sở Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy tại 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức “Cảnh cáo” đối với ông Vũ Anh Tuấn, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy do có vi phạm và đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức “Cảnh cáo”.

Bộ trưởng Bộ GTVT cũng đã ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức “Khiển trách” đối với ông Cao Thành Đồng, Thành viên HĐTV Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy do có vi phạm và đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức “Khiển trách”.

Hai quyết định này đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trước đó, thực hiện kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương tại Kỳ họp thứ 22 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy, căn cứ quy định của Đảng, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy nhiệm kỳ 2010 - 2015 và ông Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 và ông Cao Thành Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy.

Đồng thời, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Ngọc Sự, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát. Hậu quả, Hội đồng thành viên, Ban tổng giám đốc, các đơn vị trực thuộc và một số cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc quản lý và sử dụng kinh phí tái cơ cấu doanh nghiệp, làm thất thoát, lãng phí lớn tiền và tài sản của Nhà nước, nhiều cá nhân bị xử lý hình sự.

Trách nhiệm của các vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 và các ông Vũ Anh Tuấn (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV), Cao Thành Đồng (Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng Công ty) và một số cá nhân.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá, những vi phạm của Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty và các cá nhân nêu trên "gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật".

Tin liên quan
Tin khác