Điểm nóng
Lâm Đồng: 13 dự án năng lượng chậm tiến độ
Nhiệt Băng - 28/03/2023 14:06
Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Lâm Đồng nhận thấy, trên địa bàn tỉnh này có 13 dự án năng lượng chậm tiến độ.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng vừa có kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Lâm Đồng nhận thấy, trên địa bàn tỉnh này có 13 dự án năng lượng chậm tiến độ. 13 dự án này được Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Lâm Đồng chia làm 3 nhóm.

Nhóm thứ nhất là các dự án trễ tiến độ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Tính đến cuối năm 2021 có 6 dự án và được gia hạn tiến độ đầu tư để tiếp tục thực hiện dự án, gồm: Đồng Nai 1, Đa Nhim Thượng 3, Đa Chôm, Đại Bình, Đa Br’Len, Đạ Sar. Đến nay, các dự án Đồng Nai 1, Đa Nhi Thượng 3, Đa Chomo, Đại Bình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Nhóm thứ hai là các dự án gặp khó khăn trong công tác bồi thường giải mặt bằng, khó khăn về huy động nguồn vốn và được gia hạn đầu tư theo quy định của pháp luật. Trường hợp các dự án này tiếp tục bị trễ hạn và không được gia hạn theo quy định của pháp luật sẽ bị thu hồi, gồm 5 dự án: Đức Thành, Tân Thượng, Bảo Lâm, Cam Ly, Đạ Huoai 2.

Nhóm thứ ba là các dự án ảnh hưởng đến rừng tự nhiên phải được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên. Sau khi được chuyển đổi rừng tự nhiên, các dự án này sẽ được xem xét tiếp tục đầu tư dự án theo quy định, gồm 2 dự án: Đa Nhim Thượng 2 và Đa Hir.

Riêng đối với Dự án đường dây truyền tải điện quốc gia, hiện nay, hồ sơ Quy hoạch xây dựng đường dây 500kV Ninh Sơn – Chơn Thành, đường dây 220kV (2 mạch) Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh chưa được các cấp phê duyệt (Quy hoạch điện VIII).

Tin liên quan
Tin khác