Du lịch
Lâm Đồng chấm dứt Quy chế tạm thời về đầu tư và quản lý du lịch canh nông
Linh Đan - 05/12/2023 15:27
Quy chế tạm thời về đầu tư và quản lý hoạt động du lịch canh nông ở Lâm Đồng không còn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và các quy định liên quan đến loại hình du lịch canh nông.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chấm dứt hiệu lực thi hành đối với Quy chế tạm thời về đầu tư và quản lý hoạt động du lịch canh nông trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh).

Lý do là Quy chế này không còn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và các quy định liên quan đến loại hình du lịch canh nông.

Đồng thời, việc sử dụng đất nông nghiệp kết hợp đa mục đích (trong đó có thương mại dịch vụ, du lịch canh nông) đã được bổ sung vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ tạo điều kiện cho các đơn vị phát triển và kinh doanh loại hình du lịch canh nông trong thời gian tới theo đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành rà soát các cơ sở kinh doanh du lịch canh nông trên địa bàn để hướng dẫn việc đầu tư và kinh doanh đúng quy định của pháp luật; đề xuất cấp có thẩm quyền công nhận Điểm du lịch canh nông trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Du lịch, Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 2/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Với đặc thù của ngành nông nghiệp, tại Lâm Đồng nở rộ mô hình du lịch canh nông. Để quản lý tạm thời, năm 2015, UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng các mô hình du lịch canh nông. Mô hình này kết hợp du lịch với sản xuất nông nghiệp đã có những hiệu quả bước đầu, góp phần cải thiện thu nhập cũng như tình hình sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp, cá nhân tham gia. 

Tin liên quan
Tin khác