Du lịch
Lâm Đồng đầu tư hệ thống chiếu sáng nghệ thuật tại 10 tuyến đường
Nhiệt Băng - 29/05/2021 20:36
Tỉnh Lâm Đồng chủ trương đầu tư hệ thống chiếu sáng nghệ thuật đường phố tại 10 tuyến đường trên địa bàn TP.Đà Lạt theo hình thức xã hội hóa.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa thống nhất chủ trương phê duyệt phương án triển khai thực hiện và maket thiết kế chiếu sáng nghệ thuật đường phố tại 10 tuyến đường trên địa bàn TP. Đà Lạt, theo đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

UUBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND TP. Đà Lạt và các sở, ngành liên quan để thống nhất về kỹ thuật, mỹ thuật, màu sắc của công trình trang trí, đảm bảo phù hợp với bản sắc đô thị Đà Lạt và các quy hoạch, quy định có liên quan. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp có uy tín để mới tham gia thực hiện trang trí chiếu sáng nghệ thuật đường phố theo hình thức xã hội hóa. Thời gian hoàn thành các công trình trước ngày 30/7/2021 và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện. 

UBND tỉnh Lâm Đồng giao UBND TP. Đà Lạt chủ động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tổ chức có liên quan trong việc triển khai đầu tư, lắp đặt công trình chiếu sáng nghệ thuật; hỗ trợ và sử dụng nguồn điện chiếu sáng công cộng của TP. Đà Lạt để duy trì hoạt động của các công trình chiếu sáng nghệ thuật đường phố. 

Tin liên quan
Tin khác