Dự án - quy hoạch
Lâm Đồng điều chỉnh Dự án Cải tạo, nâng cấp Trung tâm hành chính TP. Đà Lạt
Linh Đan - 01/10/2023 10:56
Việc điều chỉnh này được thực hiện theo nguyên tắc không làm tăng tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt.

Ông Võ Ngọc Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa thay mặt UBND tỉnh thống nhất chủ trương điều chỉnh thiết kế một số hạng mục, bổ sung chi phí di dời Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Trung tâm hành chính TP. Đà Lạt theo đề xuất của Sở Xây dựng.

Theo đó, các nội dung điều chỉnh, gồm điều chỉnh thiết kế kết cấu sân bãi, móng kè, hàng rào; điều chỉnh diện tích trồng cây xanh; bổ sung chi phí di dời Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (từ vị trí hiện trạng sang vị trí công trình xây dựng mới).

Chi phí phát sinh do điều chỉnh thiết kế, bổ sung, di dời nêu trên (khoảng hơn 1,5 tỷ đồng) được sử dụng từ chi phí tiết kiệm qua đấu thầu, chi phí dự phòng của dự toán xây dựng công trình và việc điều chỉnh, bổ sung nêu trên được thực hiện theo nguyên tắc không làm tăng tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt.

Sở Xây dựng, UBND TP. Đà Lạt (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm toàn diện về sự phù hợp với quy định hiện hành đối với nội dung trình, thẩm định và đề xuất UBND tỉnh chấp thuận ở trên.

Chủ đầu tư có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị có liên quan lập thiết kế điều chỉnh, thiết kế bổ sung, điều chỉnh dự toán, trình thẩm định làm cơ sở phê duyệt theo đúng quy định; tập trung chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng tiến độ được phê duyệt.

Tin liên quan
Tin khác