Đầu tư
Lâm Đồng “lắc đầu” đề xuất cho thuê mặt nước hồ Tuyền Lâm hoạt động dịch vụ
Linh Đan - 18/04/2024 10:53
UBND tỉnh Lâm Đồng không đồng ý đề xuất thu tiền phí của tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ trên mặt nước hồ Tuyền Lâm của Ban quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.
Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm. Ảnh: P.V

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa “lắc đầu” về đề nghị tạm thu nguồn kinh phí thuê mặt nước hoạt động dịch vụ tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Theo đó, việc Ban quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm Đồng đề nghị được thu tiền phí của tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ trên mặt nước hồ Tuyền Lâm trong khi Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi tại khu vực hồ Tuyền Lâm chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức đấu giá quyền thuê mặt nước hoạt động dịch tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm là chưa phù hợp.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Ban quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm khẩn trương yêu cầu các tổ chức, cá nhân chấm dứt hoạt động dịch vụ trên mặt nước hồ Tuyền Lâm trước ngày 25/4/2024.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu cơ quan này rà soát, truy thu số tiền các tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ trên mặt nước hồ Tuyền Lâm phải nộp ngân sách nhà nước kể từ ngày 25/4/2024 trở về trước (nếu có); đồng thời thu nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật trước ngày 30/4/2024. 

Tin liên quan
Tin khác