Sức khỏe doanh nghiệp
Licogi 14 vẫn chưa giải ngân hết 89,99 tỷ đồng huy động từ cổ đông năm 2018
Duy Bắc - 15/10/2023 13:38
Huy động 89,99 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu năm 2018 nhưng CTCP Licogi 14 (mã L14 - sàn HNX) vẫn chưa giải ngân hết, đặc biệt là tại dự án Khu đô thị Nam Minh Phương.

Công ty Licogi 14 báo cáo tiến độ sử dụng vốn huy động từ cổ đông hiện hữu năm 2018. Trong đó, tính tới 15/10/2023, Công ty mới sử dụng hết 68,66 tỷ đồng, còn lại 21,24 tỷ đồng chưa sử dụng vốn.

Licogi 14 chưa giải ngân hết số tiền huy động vốn năm 2018 (Nguồn: Licogi 14)

Được biết, ngày 6/4/2018, Công ty Licogi 14 đã chào bán 7.499.490 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, giá chào bán 12.000 đồng/cổ phiếu, huy động hơn 89,99 tỷ đồng. Trong đó, số tiền huy động, Công ty dự kiến dùng 60 tỷ đồng đầu tư dự án Khu đô thị Nam Minh Phương giai đoạn chuẩn bị dự án; 20 tỷ đồng đầu tư dự án xây dựng khu kinh doanh dịch vụ thương mại Licogi 14 Plaza; 9,9 tỷ đồng để mua máy móc thiết bị, bổ sung vốn lưu động.

Quay trở lại với tiến độ giải ngân số tiền huy động năm 2018, Công ty Licogi 14 cho biết đối với dự án Khu đô thị Nam Minh Phương, hiện nay đã giải ngân 40 tỷ đồng trên kế hoạch giải ngân 60 tỷ đồng (chưa hoàn thành kế hoạch); đối với dự án xây dựng khu kinh doanh dịch vụ thương mại Licogi 14 Plaza, Công ty đã giải ngân toàn bộ 20 tỷ đồng theo kế hoạch…

Tại dự án Khu đô thị Nam Minh Phương, hiện nay nhà đầu tư đang khẩn trương tiến hành thuê đơn vị tư vấn khảo sát đánh giá lại hiện trạng khu vực; thực hiện cập nhập các hướng dẫn, các tiêu chuẩn, quy hoạch mới hiện hành để phục vụ quá trình điều chỉnh lại quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án và thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định của pháp luật.

Giảm trích lập dự phòng, Licogi 14 có lãi trở lại 5 tỷ đồng trong quý II/2023

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2023, Licogi 14 ghi nhận doanh thu đạt 13,06 tỷ đồng, giảm 82,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 5 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 32,81 tỷ đồng, tức tăng 37,81 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 54,7% về còn 31,2%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 90,2% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 37,44 tỷ đồng, về 4,07 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 467,7%, tương ứng tăng thêm 4,49 tỷ đồng, lên 5,45 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 98,6%, tương ứng giảm 57,7 tỷ đồng, về 0,83 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 80,3%, tương ứng giảm 9,9 tỷ đồng, về 2,43 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Licogi 14 thuyết minh chi phí tài chính giảm mạnh chủ yếu do công ty chỉ phải trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn là 0,2 tỷ đồng so với cùng kỳ 58,3 tỷ đồng.

Luỹ kế trong nửa đầu năm 2023, Licogi 14 ghi nhận doanh thu đạt 44,18 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 8,3 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 23,7 tỷ đồng, tức tăng thêm 32,01 tỷ đồng.

Trong năm 2023, Licogi 14 đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 195 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 25 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2023 với lợi nhuận đạt 8,3 tỷ đồng, Công ty mới hoàn thành 20% so với kế hoạch năm.

Xét về dòng tiền, mặc dù đã có lãi trở lại nhưng trong 6 tháng đầu năm 2023, dòng tiền kinh doanh chính của Licogi 14 vẫn tiếp tục ghi nhận âm 10,75 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 91,86 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 34,3 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận âm 12,1 tỷ đồng.

Quay trở lại đầu tư 32,3 tỷ đồng vào thị trường chứng khoán

Tính tới 30/6/2023, tổng tài sản của Licogi 14 giảm 2,7% so với đầu năm, về 551,4 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 202,4 tỷ đồng, chiếm 36,7% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 171,4 tỷ đồng, chiếm 31,1% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 56,1 tỷ đồng, chiếm 10,2% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 78,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 128,4 tỷ đồng, về 35,9 tỷ đồng; đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 163,4%, tương ứng tăng thêm 103,3 tỷ đồng, lên 166,5 tỷ đồng …

Licogi 14 có thuyết minh, tính tới cuối quý II/2023, giá trị đầu tư chứng khoán là 32,3 tỷ đồng so với đầu năm là 14,2 tỷ đồng. Trong đó, đáng lưu ý, thời điểm 31/3/2023, Licogi 14 đã giảm giá trị đầu tư chứng khoán về 0 tỷ đồng.

Như vậy, sau một quý giảm giá trị đầu tư chứng khoán về 0 tỷ đồng, Licogi 14 đã quay trở lại đầu tư 32,31 tỷ đồng và đang trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán 0,2 tỷ đồng (không thuyết minh chi tiết cổ phiếu nắm giữ).

Được biết, đỉnh điểm thời điểm 31/12/2021, Công ty từng ghi nhận danh mục đầu tư chứng khoán lên tới hơn 486 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối năm 2021, Công ty thuyết minh đầu tư 298 tỷ đồng cổ phiếu CEO và đầu tư 188 tỷ đồng vào cổ phiếu DIG.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/10, cổ phiếu L14 tăng 300 đồng lên 43.100 đồng/cổ phiếu.

Tin liên quan
Tin khác