Sức khỏe doanh nghiệp
Giảm trích lập dự phòng, Licogi 14 có lãi trở lại 5 tỷ đồng trong quý II/2023
Duy Bắc - 19/07/2023 07:19
CTCP Licogi 14 (mã L14 – sàn HNX) ghi nhận doanh thu giảm 82,8% nhưng đã tiếp tục có lãi trở lại trong quý II/2023, lũy kế nửa đầu năm lãi 8,3 tỷ đồng.

Trong quý II/2023, Licogi 14 ghi nhận doanh thu đạt 13,06 tỷ đồng, giảm 82,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 5 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 32,81 tỷ đồng, tức tăng 37,81 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 54,7% về còn 31,2%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 90,2% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 37,44 tỷ đồng, về 4,07 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 467,7%, tương ứng tăng thêm 4,49 tỷ đồng, lên 5,45 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 98,6%, tương ứng giảm 57,7 tỷ đồng, về 0,83 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 80,3%, tương ứng giảm 9,9 tỷ đồng, về 2,43 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Licogi 14 giảm trích lập dự phòng đầu tư chứng khoán trong nửa đầu năm 2023 (Nguồn: BCTC)

Licogi 14 thuyết minh chi phí tài chính giảm mạnh chủ yếu do công ty chỉ phải trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn là 0,2 tỷ đồng so với cùng kỳ 58,3 tỷ đồng.

Luỹ kế trong nửa đầu năm 2023, Licogi 14 ghi nhận doanh thu đạt 44,18 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 8,3 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 23,7 tỷ đồng, tức tăng thêm 32,01 tỷ đồng.

Trong năm 2023, Licogi 14 đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 195 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 25 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2023 với lợi nhuận đạt 8,3 tỷ đồng, Công ty mới hoàn thành 20% so với kế hoạch năm.

Xét về dòng tiền, mặc dù đã có lãi trở lại nhưng trong 6 tháng đầu năm 2023, dòng tiền kinh doanh chính của Licogi 14 vẫn tiếp tục ghi nhận âm 10,75 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 91,86 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 34,3 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận âm 12,1 tỷ đồng.

Quay trở lại đầu tư 32,3 tỷ đồng vào thị trường chứng khoán

Tính tới 30/6/2023, tổng tài sản của Licogi 14 giảm 2,7% so với đầu năm, về 551,4 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 202,4 tỷ đồng, chiếm 36,7% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 171,4 tỷ đồng, chiếm 31,1% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 56,1 tỷ đồng, chiếm 10,2% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 78,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 128,4 tỷ đồng, về 35,9 tỷ đồng; đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 163,4%, tương ứng tăng thêm 103,3 tỷ đồng, lên 166,5 tỷ đồng …

Licogi 14 quay lại đầu tư 32,3 tỷ đồng vào thị trường chứng khoán (Nguồn: BCTC)

Licogi 14 có thuyết minh, tính tới cuối quý II/2023, giá trị đầu tư chứng khoán là 32,3 tỷ đồng so với đầu năm là 14,2 tỷ đồng. Trong đó, đáng lưu ý, thời điểm 31/3/2023, Licogi 14 đã giảm giá trị đầu tư chứng khoán về 0 tỷ đồng.

Như vậy, sau một quý giảm giá trị đầu tư chứng khoán về 0 tỷ đồng, Licogi 14 đã quay trở lại đầu tư 32,31 tỷ đồng và đang trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán 0,2 tỷ đồng (không thuyết minh chi tiết cổ phiếu nắm giữ).

Được biết, đỉnh điểm thời điểm 31/12/2021, Công ty từng ghi nhận danh mục đầu tư chứng khoán lên tới hơn 486 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối năm 2021, Công ty thuyết minh đầu tư 298 tỷ đồng cổ phiếu CEO và đầu tư 188 tỷ đồng vào cổ phiếu DIG.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn (Thầy A7) không còn là thành viên HĐQT Licogi 14

Một diễn biến đáng lưu ý, Licogi 14 công bố danh sách 5 thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2023-2028 gồm ông Phạm Gia Lý, ông Nguyễn Anh Dũng, Hoàng Hàng Hải, Nguyễn Văn Tuấn và Phạm Hùng Cường.

Được biết, cuối năm 2022, Licogi 14 có 5 thành viên HĐQT gồm ông Phạm Gia Lý (Chủ tịch HĐQT), ông Lại Xuân Hùng, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, ông Phạm Hùng Cường và ông Nguyễn Anh Dũng.

Như vậy, Licogi 14 đã rút khỏi chức danh thành viên HĐQT của ông Nguyễn Mạnh Tuấn và Lại Xuân Hùng. Ngược lại, bầu bổ sung ông Hoàng Hàng Hải và Nguyễn Văn Tuấn.

Điểm đáng lưu ý, ông Nguyễn Mạnh Tuấn (hay gọi là Thầy A7) được bổ nhiệm vào vị trí thành viên HĐQT tại Licogi 14 từ tháng 4/2016 tới nay.

Như vậy, Thầy A7 đã chính thức rút khỏi thành viên HĐQT tại Licogi 14, điều này đồng nghĩa không có nghĩa vụ công bố thông tin về giao dịch mua/bán cổ phiếu L14 trong thời gian tới.

Được biết, tính tới cuối năm 2022, ông Nguyễn Mạnh Tuấn sở hữu 182.159 cổ phiếu L14; chị gái Nguyễn Thúy Ngư sở hữu 830.734 cổ phiếu L14; và người thân Nguyễn Thị Tươi sở hữu 591 cổ phiếu L14.

Ở một diễn biến đáng chú ý khác, bà Nguyễn Thúy Ngư, chị gái ông Nguyễn Mạnh Tuấn vừa bán ra thêm 304.800 cổ phiếu L14 để giảm sở hữu từ 2,69% về còn 1,7% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ ngày 15/3 đến ngày 13/4.

Ngoài ra, Tổng công ty Licogi – CTCP (mã LIC - UPCoM) vừa bán ra 721.000 cổ phiếu L14 trong tổng đăng ký 880.000 cổ phiếu, tỷ lệ bán thành công là 81.9% tổng đăng ký, giảm sở hữu từ 22,2% về còn 19,9% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 5/6 đến ngày 28/6.

Lý do cho việc bán không hết lượng cổ phiếu đăng ký do Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng công ty Licogi – CTCP quy định khối lượng bán cổ phiếu/ngày là 40.000 cổ phiếu.

Thêm nữa, từ ngày 3/7 đến ngày 31/7, Tổng công ty Licogi – CTCP tiếp tục đăng ký bán ra 880.000 cổ phiếu L14 để giảm sở hữu từ 19,9% về còn 17% vốn điều lệ.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/7, cổ phiếu L14 tăng 200 đồng lên 40.700 đồng/cổ phiếu.

Tin liên quan
Tin khác