Dự án - quy hoạch
Long An tìm nhà đầu tư khu đô thị vốn hơn 9.292 tỷ đồng
Trúc Giang - 03/05/2024 16:45
Dự án có quy mô diện tích đất sử dụng khoảng 131.753 m2, với khoảng 5.502 căn hộ; quy mô dân số khoảng 10.100 người.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An đang mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị Bình An Đức Hòa, tại xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Dự án được thực hiện tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Mục tiêu dự án nhằm đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu đô thị nhằm kết nối hạ tầng đồng bộ khu vực theo quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt, phát triển nhà ở theo quy hoạch chi tiết (sản phẩm là chung cư thương mại).

Dự án có quy mô diện tích đất sử dụng khoảng 131.753 m2, với khoảng 5.502 căn hộ; quy mô dân số khoảng 10.100 người.

Về cơ cấu sản phẩm nhà ở, có 4 khu. Trong đó, khu A có tầng cao tối đa từ 14 - 20 tầng, gồm 5 block, dự kiến có 736 căn hộ; khu B có tầng cao tối đa từ 14 - 25 tầng, gồm 7 block, dự kiến có 1.850 căn hộ; khu C có tầng cao tối đa từ 22 - 28 tầng, gồm 6 block, với khoảng 2.916 căn hộ.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 9.292 tỷ đồng. Trong đó, sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án hơn 8.814 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gần 478 tỷ đồng.

Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm (được tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất).

Tiến độ thực hiện dự án 2 năm kể từ ngày có quyết định chấp thuận nhà đầu tư.

Tin liên quan
Tin khác