Sức khỏe doanh nghiệp
Long Hậu: Lợi nhuận năm 2023 lao dốc mặc dù tăng mạnh quý cuối năm
Duy Bắc - 21/01/2024 10:03
CTCP Long Hậu (mã LHG - sàn HoSE) ghi nhận lãi 61,64 tỷ đồng trong quý IV/2023, luỹ kế năm 2023 ghi nhận lãi 166,47 tỷ đồng, giảm 17,7% so với cùng kỳ.

Trong quý IV/2023, Long Hậu ghi nhận doanh thu đạt 144,97 tỷ đồng, tăng 40,4% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 61,64 tỷ đồng, tăng 89,7% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 42,6%, lên 53,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 75% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 33,03 tỷ đồng, lên 77,05 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 76,2%, tương ứng tăng thêm 10,38 tỷ đồng, lên 24 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 27%, tương ứng tăng thêm 0,87 tỷ đồng, lên 4,09 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ 3,3%, tương ứng giảm 0,65 tỷ đồng, về 19,27 tỷ đồng; và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong quý cuối của năm 2023, lợi nhuận Long Hậu tăng chủ yếu nhờ cải thiện biên lợi nhuận gộp dẫn tới lợi nhuận gộp tăng mạnh, đồng thời doanh thu tài chính cũng tăng đáng kể, điều này giúp lợi nhuận tăng tới 89,7% trong quý cuối năm 2023.

Luỹ kế trong năm 2023, Long Hậu ghi nhận doanh thu đạt 394,86 tỷ đồng, giảm 37,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 166,47 tỷ đồng, giảm 17,7% so với cùng kỳ.

Được biết, trong năm 2023, Long Hậu đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu ước tính là 902,1 tỷ đồng, tăng 28,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến là 127,05 tỷ đồng, giảm 37,7% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, kết thúc năm 2023, Long Hậu đã hoàn thành 131% so với kế hoạch năm.

Ngoài ra, bên cạnh lợi nhuận đi lùi trong năm 2023, điểm đáng lưu ý về dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đã chuyển sang âm 17,97 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 268,8 tỷ đồng. Ngoài ra, cũng trong năm 2023, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 231,5 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận âm 55,6 tỷ đồng.

Tiếp tục treo chi phí 328,7 tỷ đồng liên quan tới chi phí tái định cư dự án KCN Long Hậu 1

Về quy mô tài sản, tính tới 31/12/2023, tổng tài sản của Long Hậu tăng nhẹ 2,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 65,8 tỷ đồng, lên 3.055,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 1.190,3 tỷ đồng, chiếm 39% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 647,1 tỷ đồng, chiếm 21,2% tổng tài sản; bất động sản đầu tư ghi nhận 467,9 tỷ đồng, chiếm 15,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 307,8 tỷ đồng, chiếm 10,07% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Điểm đáng lưu ý, tại thời điểm 31/12/2023, Long Hậu vẫn đang ghi nhận phải thu khác ngắn hạn đối với Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận là hơn 60 tỷ đồng, đây là khoản mục được Công ty thuyết minh bao gồm khoản tạm ứng cho Công ty Tân Thuận nghĩa vụ hoàn trả chi phí bố trí tái định cư cho dự án Khu công nghiệp Long Hậu 1 với số tiền là 59,18 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế VAT) theo yêu cầu của thoả thuận nguyên tắc ký kết giữa hai bên. Hiện tại, Công ty Long Hậu đang làm việc với Công ty Tân Thuận về toàn bộ chi phí bố trí tái định cư của dự án.

Tuy nhiên, trong năm 2023, Long Hậu có nhận được văn bản ngày 6/1/2023 về việc đề nghị ký xác nhận đợt 1 danh sách nền tái định cư của dự án KCN Long Hậu vào Khu dân cư Long Hậu (lần 2) và văn bản ngày 7/6/2023 và ngày 28/12/2023 về việc hoàn trả chi phí bố trí tái định cư cho dự án KCN Long Hậu với số tiền là hơn 328,7 tỷ đồng.

Hiện tại, Long Hậu đang tiếp tục làm việc với Tân Thuận để xác định chi phí tái định cư nên công ty chưa thu thập đủ thông tin để xác định giá trị nền tái định cư của dự án, và đồng thời chưa ghi nhận chi phí bố trí tái định cư.

Về phần nguồn vốn, tính tới quý cuối năm 2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Long Hậu giảm nhẹ 0,8% so với đầu năm, tương ứng giảm 1,4 tỷ đồng, về 181 tỷ đồng, chiếm 5,9% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 54,3 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 126,7 tỷ đồng.

Long Hậu giải thể một công ty con thành lập từ năm 2018

Một diễn biến đáng lưu ý khác, trước đó, ngày 2/10, Công ty cổ phần Dịch vụ Khu công nghiệp Long Hậu đã chính thức giải thể do đơn vị không còn nhu cầu tiếp tục hoạt động kinh doanh, nên thực hiện thủ tục giải thể theo quy định.

Được biết, tại thời điểm 30/6/2023, Long Hậu đã đầu tư 4,4 tỷ đồng, tương ứng sở hữu 88% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Dịch vụ Khu công nghiệp Long Hậu, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực cung ứng lao động, môi giới việc làm, hành chính văn phòng, khám chữa bệnh, sản xuất kinh doanh nước sạch, xử lý nước thải, kinh doanh xăng dầu và được thành lập ngày 3/7/2018.

Tin liên quan
Tin khác