Doanh nhân
[Longform] Trần Việt Hùng, sáng lập Got It: "Việt Nam vẫn thờ ơ và mơ mộng về AI"
Anh Hoa - Hồ Hạ - 20/11/2019 15:04
Khi chứng kiến nhóm bạn bỏ công sức, tiền bạc ra tổ chức những hoạt động, buổi trao đổi để “đẩy” hình thức giáo dục STEM ở Việt Nam, Trần Việt Hùng, sáng lập Got It chưa hẳn đã hoàn toàn ủng hộ cách tiếp cận của mọi người và anh có đưa ra những đề xuất dựa trên ba nguyên lý về tăng trưởng mà anh đã áp dụng một cách hết sức nhất quán từ trước tới giờ.
Tin liên quan
Tin khác