Ngân hàng
Một số ngân hàng chưa chia cổ tức
T.V - 01/04/2024 16:01
Trái với nhiều ngân hàng trình cổ đông chia cổ tức ở mức cao bằng cổ phiếu và tiền mặt trong kỳ đại hội thường niên năm nay thì vẫn có một số nhà băng chưa chia cổ tức năm 2023.

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 dự kiến diễn ra ngày 5/4 tới đây, ABBANK dự trình lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 1.000 tỷ đồng, tăng tới 94,5% so với kết quả thực hiện của năm 2023.

Về các chỉ tiêu khác, ABBANK dự trình tổng tài sản đến cuối năm nay dự kiến ở mức 170.000 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2023. Huy động từ khách hàng tăng 13% lên 113.349 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng tăng 13% lên 116.272 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức dưới 3% theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Một số ngân hàng chưa chia cổ tức nhằm xây dựng nền tảng và tăng cường năng lực tài chính

Nhưng về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, ABBANK đề xuất để lại toàn bộ số lợi nhuận còn lại chưa phân phối nhằm bổ sung nguồn vốn thực hiện kế hoạch chiến lược, tạo tích lũy nội tại để tăng vốn điều lệ trong tương lai. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của Ngân hàng trong năm 2023 là 298,7 tỷ đồng.

Theo đó, cùng với lợi nhuận còn lại của các năm trước chưa sử dụng, tổng lợi nhuận chưa phân phối của ABBANK đang là 1.840,7 tỷ đồng.

TPBank (mã: TPB) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, dự kiến tổ chức vàongày 23/4 tới, với mục tiêu lợi nhuận riêng lẻ của ngân hàng tăng hơn 34%, đạt 7.500 tỷ đồng, tăng 34,2% so với năm trước. Năm 2023, TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 8.700 tỷ đồng, nhưng chỉ thực hiện được 64% kế hoạch đã đề ra.

Trong năm 2024, TPBank muốn tổng tài sản tăng 9,4% lên 390.000 tỷ đồng, trong khi tổng huy động tăng 3,3% lên 327.000 tỷ đồng. Dư nợ cho vay và trái phiếu doanh nghiệp dự kiến đi lên 15,8%, đạt 252.821 tỷ đồng. Ngoài ra, nợ xấu sẽ được TPBank kiểm soát dưới 2,5%. 

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán bởi KPMG, TPBank đạt lợi nhuận trước thuế năm 2023 là 5.589 tỷ đồng. Sau khi nộp thuế thu nhập, trích các quỹ và nộp ngân sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động thư tín dụng LC theo Kết luận số 324/TP-VPCP của Thủ tướng Chính phủ, lợi nhuận để lại là 3.697 tỷ đồng.Tuy nhiên, HĐQT TPBank đề xuất sẽ giữ lại khoản lợi nhuận này và chưa phân phối. 

Giữa năm ngoái, TPBank đã phát hành gần 620 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ 39,19% từ nguồn lợi nhuận để lại chưa phân phối luỹ kế đến năm 2021 (1.536 tỷ đồng), thặng dư vốn cổ phần (2.561 tỷ đồng) và 2.102 tỷ đồng được lấy từ nguồn lợi nhuận để lại năm 2022.

Tại ĐHĐCĐ dự kiến diễn ra ngày 17/4 tới đây, LPBank sẽ trình phương án tăng vốn điều lệ thêm tối đa 8.000 tỷ đồng thông qua việc chào bán 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau khi được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Giá chào bán dự kiến không thấp hơn mệnh giá, sẽ được ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) quyết định. Thời gian chào bán và các thông tin chi tiết khác vẫn chưa được công bố. Hiện vốn điều lệ của LPBank đang là 25.576 tỷ đồng. Sau chào bán, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ lên mức 33.576 tỷ đồng, thuộc nhóm các nhà băng có vốn cao nhất Việt Nam.

LPBank cho biết, việc tăng vốn điều lệ giúp ngân hàng nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động, khả năng cạnh tranh và đổi mới công nghệ, nhằm mục tiêu phát triển bền vững năm 2024 và các năm tiếp theo. Trong năm 2023, LPBank cũng đã tăng vốn từ 17.291 lên 25.576 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ 2023, LPBank cũng từng thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Tuy nhiên, hai cấu phần tăng vốn này sẽ được HĐQT đề xuất ngừng thực hiện do tình hình thị trường và thực tế triển khai, chuyển sang phương án mới trong tờ trình năm nay.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, HĐQT LPBank dự kiến trình ĐHĐCĐ chiến lược không chia cổ tức trong vòng ba năm tới, nhằm xây dựng nền tảng và tăng cường năng lực tài chính thông qua việc sử dụng lợi nhuận để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

Toàn bộ lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ của năm 2023, lợi nhuận còn lại các năm trước chuyển sang và thặng dư vốn cổ phần (4.345 tỷ đồng) sẽ được giữ lại. Năm ngoái, LPBank đã phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 19%, tương đương gần 3.300 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Sacombank sẽ diễn ra vào ngày 26/4 và hiện đang được nhiều cổ đông mong chờ với vấn đề cổ tức đã rất “nóng” từ nhiều năm qua, nhưng đến thời điểm này Sacombank vẫn chưa công bố tài liệu đại hội.

Mặc dù lợi nhuận tăng trưởng qua các năm và ở mức tương đối cao và đáng chú ý năm 2023, nhà băng này thu về 9.500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tuy nhiên cổ đông Sacombank đã không được nhận cổ tức liên tục 8 năm qua. Được biết, lần gần nhất ngân hàng Sacombank chia cổ tức đã là từ năm 2015. Mặc dù vậy, trong năm 2023, Sacombank tiếp tục đề xuất giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2022, đưa lợi nhuận hợp nhất giữ lại lũy kế lên đến hơn 12.672 tỷ đồng và tiếp tục “chưa” chia cổ tức.

Trong năm 2023, Sacombank đã quyết liệt trong việc xử lý nợ xấu, theo ước tính của ngân hàng gần 7.000 tỷ đồng nợ xấu và tài sản tồn đọng đã được xử lý thành công, nâng tổng mức thu hồi lũy kế lên gần 95.000 tỷ đồng.

Trả lời ý kiến của cổ đông, ông Dương Công Minh, Chủ tịch Sacombank từng cho biết, Sacombank hiện đang trong diện tái cơ cấu, ngân hàng đã cơ bản xử lý xong nợ xấu, còn điều kiện duy nhất là đấu giá cổ phần của ông Trầm Bê và bên liên quan. Khi hoàn thành tái cơ cấu sẽ dùng 100% lợi nhuận giữ lại để chia cổ tức cho cổ đông. Do vậy, đại hội năm nay của Sacombank đang được rất nhiều cổ đông mong đợi, cổ đông của ngân hàng có thể sẽ nhận được câu trả lời cụ thể cho vấn đề cổ tức tại đại hội năm nay.

Không chỉ Sacombank, hiện các ngân hàng đang diện tái cơ cấu, yếu kém, kiểm soát đặc biệt thì cổ đông cũng rất khó để kỳ vọng cổ tức trong thời gian tới, ngoại trừ nhà bang đó sáp nhập vào ngân hàng khác. NHNN cũng yêu cầu các ngân hàng đang diện tái cơ cấu phải tập trung mọi nguồn lực để đẩy manh tái cấu trức, trích dự phòng.

Trong khi đó, Techcombank dự kiến chia cổ tức 15% bằng tiền mặt, thưởng cổ phiếu tỷ lệ 100% trong năm nay HĐQT ACB dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 25%, trong đó 15% bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền mặt, tương ứng với mức sử dụng lợi nhuận giữ lại là 9.710 tỷ đồng; Nam A Bank dự kiến chi trả cổ tức tỷ lệ 25% bằng cổ phiếu cho cổ đông trong năm 2024 từ nguồn lợi nhuận của năm vừa qua và lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước. Tổng số tiền chi cổ tức tương đương với hơn 2.645 tỷ đồng. Qua đó, nâng vốn điều lệ của nhà băng này từ hơn 10.580 tỷ đồng lên hơn 13.725 tỷ đồng.

Còn OCB đặt mục tiêu tăng vốn điều lệ thêm 4.168 tỷ đồng trong năm 2024 thông qua 3 phương án. Đầu tiên là kế hoạch phát hành gần 411 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20%; Đáng chú ý, VIB sẽ chia cổ tức với tỷ lệ 29,5% trên vốn điều lệ. Trong đó, mức chia cổ tức bằng tiền mặt tối đa là 12,5%, chia cổ tức bằng cổ phiếu là 17%; MB dự kiến chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 5% và bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% trong năm 2024

Tin liên quan
Tin khác