Đầu tư Phát triển bền vững
Năm 2023, TKV trồng được 235 ha cây xanh
Hoàng Nam - 29/02/2024 17:25
Tiêu chí môi trường của TKV hiện nay là “Sáng - Xanh - Sạch”, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu nhắm mục tiêu “Xanh hóa môi trường khai thác mỏ” và “Đưa công viên vào trong Mỏ, Nhà máy”.

Trong năm 2023, toàn Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã xử lý trên 3.500 tấn chất thải nguy hại đạt 106 % kế hoạch năm 2023.

Ngoài đầu tư, củng cố hệ thống lưới chắn bụi tại các khu than tập trung, TKV đã duy trì thường xuyên công tác tưới nước dập bụi, vận hành trên 118 thiết bị phun sương dập bụi cao áp, 167 xe tưới đường chuyên dụng, dập bụi trong khai trường, các đầu băng tải, hệ thống phun sương cố định…; tăng cường công tác chống bụi trong mùa hanh khô, đặc biệt tập trung vào các bãi thải, tuyến đường gần khu dân cư, khu vực kho than, bến cảng.

Năm 2023, TKV đã trồng mới được 235 ha cây xanh 

Việc trồng cây cải tạo, phục hồi môi trường năm 2023 đạt 100% kế hoạch với 235 ha, trong đó riêng vùng Quảng Ninh là 220 ha.

Lũy kế đến hết năm 2023, toàn TKV đã trồng trên 2.000 ha cây xanh, trong đó riêng vùng Quảng Ninh trên 1.800 ha.

TKV cũng đã duy trì vận hành ổn định 45 trạm xử lý nước thải mỏ, chất lượng sau xử lý đảm bảo theo quy định, sản lượng xử lý đạt trên 150 triệu m3 nước thải, quản lý vận hành hiệu quả trên 39 trạm xử lý nước thải mỏ công nghiệp và 80 trạm xử lý nước thải mỏ sinh hoạt tập trung; đã hoàn thành đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải dự án dưới -150 Mạo Khê.

TKV đã thực hiện 57 công trình môi trường, cơ bản hoàn thành, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai năm 2023.

Ngoài ra, TKV cũng đã thực hiện các phương án bảo vệ môi trường tổng thể tại các mỏ than, kho cảng, nhà máy, bãi thải; phối hợp chặt chẽ giữa các Ban chuyên môn trong việc đôn đốc thực hiện công tác cải tạo phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ theo quy định khi kết thúc Giấy phép khai thác.

 Các doanh nghiệp thuộc TKV đang triển khai chương trình Đưa công viên vào trong mỏ, nhà máy

Đã phối hợp tốt với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về bảo vệ môi trường (Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường - Bộ Công an, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Cảnh sát môi trường các tỉnh) tăng cường các cuộc kiểm tra về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh than - khoáng sản; thực hiện tốt Quy chế phối hợp nhằm ngăn ngừa kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trước thực tế yêu cầu giảm phát thải, xanh hoá ngày càng được chú trọng, vấn đề bảo vệ môi trường của Tập đoàn cần được củng cố, duy trì, tăng cường hơn nữa để đáp ứng với yêu cầu thực tế của từng khu vực.

Theo hướng này, TKV đang tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các nguồn chất thải gây ô nhiễm môi trường, tăng cường công tác phòng ngừa các sự cố môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và dịch bệnh, phương án tái sử dụng nước thải mỏ, đất đá thải.

TKV đã duy trì thường xuyên công tác tưới nước dập bụi

Việc cải tạo môi trường cảnh quan khu vực mặt bằng sản xuất, cũng được đặc biệt chú ý thông qua đầu tư bổ sung các máy móc, xe dập bụi, xây dựng các giải pháp chống bụi triệt để tại các kho tập trung, khu vực sản xuất gần khu dân cư... Chuẩn hóa quy trình tổ chức, triển khai và thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý môi trường của TKV; TKV cũng đang triển khai xây dựng tiêu chí “Nhà máy trong Công viên” nhằm thực hiện mục tiêu “Xanh hóa môi trường khai thác mỏ”.

Cụ thể, năm 2024, TKV sẽ tập trung vào trồng cây cải tạo phục hồi môi trường, sử dụng lại khai trường mỏ làm quỹ đất và hồ chứa nước tự nhiên phục vụ sản xuất và sinh hoạt nhân dân địa phương…

Tin liên quan
Tin khác