Đầu tư và cuộc sống
Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
ĐT - 01/10/2023 20:28
Với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, từ nhiều năm nay, người cao tuổi của nước ta được chăm sóc ngày càng tốt hơn, đời sống vật chất, tinh thần của người cao tuổi ngày càng được cải thiện...
TIN LIÊN QUAN

.

Tin liên quan
Tin khác