Ngân hàng
Ngân hàng Bản Việt hoàn thành 90% kế hoạch lợi nhuận nhờ giảm chi phí dự phòng
T.V - 25/10/2022 17:15
Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank, BVB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022, lãi trước thuế 9 tháng hơn 423 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ, nhờ giảm dự phòng.

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm, hầu hết hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Bản Việt đều tăng trưởng so với cùng kỳ. Thu nhập lãi thuần tăng 23%, đạt hơn 1.323 tỷ đồng, nhờ lãi tiền gửi và lãi từ chứng khoán đầu tư tăng mạnh.

Hoạt động dịch vụ đem về khoản lãi hơn 76 tỷ đồng cho Ngân hàng Bản Việt, tăng 48%, chủ yếu nhờ thu từ dịch vụ thanh toán 138 tỷ đồng, tăng 42% so cùng kỳ.

Trong đó, đáng chú ý, hoạt động kinh doanh ngoại hối thu được khoản lãi gần 66 tỷ đồng, tăng đến 95% so cùng kỳ, nhờ thu từ kinh doanh ngoại tệ giao ngay 202 tỷ đồng, tăng 76%.

Ở chiều ngược lại, hoạt động mua bán chứng khoán, đầu tư của ngân hàng bị lỗ gần 10 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, trong khi cùng kỳ lãi gần 139 tỷ đồng.

Lãi từ hoạt động khác tăng 24%, thu được 41 tỷ đồng, một phần nhờ thu hồi các khoản nợ đã xóa hơn 20 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 13%, chỉ còn hơn 546 tỷ đồng.

Tuy nhiên, kỳ này, Ngân hàng giảm trích lập dự phòng 49%, còn hơn 123 tỷ đồng tính đến cuối tháng 9/2022, do đó Ngân hàng Bản Việt vẫn báo lãi trước thuế tăng 10%, đạt hơn 423 tỷ đồng.

Như vậy, so với kế hoạch lợi nhuận trước thuế 450 tỷ đồng đề ra cho cả năm 2022, nhà băng này đã thực hiện được 94% chỉ tiêu đưa ra cho cả năm sau 9 tháng.

Tính đến cuối quý 3/2022, tổng tài sản Ngân hàng Bản Việt xấp xỉ đầu năm ở mức 77,556 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt giảm 12%, còn 543 tỷ đồng; tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước giảm mạnh 91%, chỉ còn gần 226 tỷ đồng, tiền gửi tại TCTD khác giảm 39%, còn 8.057 tỷ đồng. 

Trong khi đó, tiền gửi khách hàng lại tăng trưởng âm 4%, chỉ còn 43.867 tỷ đồng. Phát hành giấy tờ có giá tăng 8%, đạt 11.402 tỷ đồng. Còn cho vay khách hàng tăng 10%, đạt 50.851 tỷ đồng tính đến cuối tháng 9/2022; tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ 2,53% lên 2,8%.

Tin liên quan
Tin khác