Đầu tư Phát triển bền vững
Ngày Động vật hoang dã thế giới (3/3): Làm gì để bảo vệ động vật hoang dã?
ĐT - 03/03/2024 20:38
Ngày 3/3/1973, Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật hoang dã nguy cấp (CITES) được ký tại Washington, Mỹ. Ngày 3/3 cũng trở thành Ngày Động vật hoang dã thế giới.

.

Tin liên quan
Tin khác