Đầu tư và cuộc sống
Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới 21/4: Xếp hạng GII của Việt Nam qua các năm
ĐT - 21/04/2024 10:38
Năm 2017, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chọn ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới với mục đích nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế, xã hội và phát triển bền vững. Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới công bố Bộ chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (thường được gọi tắt là GII).

.

Tin liên quan
Tin khác