Đầu tư
Nhân sự và thiết bị của nhà thầu không đạt yêu cầu, có được bổ sung để xem xét tiếp?
Anh Ngọc - 26/07/2019 07:25
Việc đánh giá về nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá quy định trong hồ sơ mời thầu
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả đặt câu hỏi như sau: Qua đánh giá hồ sơ dự thầu gói thi công xây lắp, bên mời thầu nhận thấy cả nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công đã kê khai đều không đáp ứng HSMT thì bên mời thầu có được yêu cầu nhà thầu bổ sung thêm nhân sự và bổ sung thêm thiết bị thi công cho đúng theo yêu cầu HSMT không?

Đối với gói thầu mua sắm hàng hoá, bên mời thầu có được yêu cầu nhà thầu bổ sung thêm nhân sự mới để thay thế nhân sự chủ chốt đã kê khai trong hồ sơ dự thầu ban đầu?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Như vậy, việc đánh giá về nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá quy định trong hồ sơ mời thầu. Trường hợp nhân sự và thiết bị của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của HSMT thì nhà thầu được đánh giá là không đạt yêu cầu về năng lực kỹ thuật và theo đó, hồ sơ dự thầu của nhà thầu không được tiếp tục xem xét, đánh giá.

Tin liên quan
Tin khác