Viễn thông - Công nghệ
Nhiều cơ hội kinh doanh mới từ Luật Viễn thông sửa đổi
Thuỷ Nguyễn - 08/12/2023 17:44
Luật Viễn thông sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2023 kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi, mang lại những cơ hội mới cho doanh nghiệp trong thời gian tới.

Chiều 7/12, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức họp báo thường kỳ tháng 12 nhằm cung cấp thông tin về hoạt động của Bộ, ngành Thông tin và Truyền thông trong tháng 11/2023 và kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ trong thời gian tới.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Phong Nhã, Phó cục trưởng Cục Viễn Thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã thông tin về những điểm mới trong Luật Viễn thông (sửa đổi), cũng những cơ hội mới cho doanh nghiệp và thị trường trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Phong Nhã, Phó cục trưởng Cục Viễn Thông (Bộ Thông tin và Truyền thông)

Những điểm mới

Ngày 24/11/2023, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Viễn thông (sửa đổi) với tỷ lệ tán thành 94,74%. Luật (sửa đổi) gồm: 10 chương, 73 điều, có hiệu lực từ 01/7/2024; quy định về quản lý dịch vụ trung tâm dữ liệu (IDC), điện toán đám mây (cloud), dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet (OTT viễn thông) có hiệu lực từ 01/01/2025. Luật (sửa đổi) có một số điểm mới so với Luật hiện hành, cụ thể như sau:

Về quản lý, phát triển “hạ tầng số”: “Hạ tầng số” lần đầu tiên được đề cập trong văn bản cấp luật (Điều 4). Luật bổ sung điều chỉnh thêm một số cấu phần chính của “hạ tầng số” bao gồm: trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây. Dịch vụ IDC/cloud là dịch vụ viễn thông, quản lý theo pháp luật viễn thông và được quản lý theo hướng “quản lý nhẹ”, mở, linh hoạt, hướng đến bảo vệ quyền lợi người sử dụng, bảo đảm an toàn, an ninh.

Quản lý dịch vụ OTT viễn thông theo pháp luật viễn thông, theo hướng “quản lý nhẹ” hướng đến bảo vệ quyền lợi người sử dụng (OTT phải công bố chất lượng, bảo vệ dữ liệu, thông tin cá nhân); bảo đảm an toàn, an ninh (OTT phải cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước khi được yêu cầu).

Liên quan đến phát triển hạ tầng viễn thông: Luật bổ sung quy định công trình viễn thông được xây dựng, lắp đặt trên tài sản công; Tăng cường sử dụng chung hạ tầng liên ngành như: chủ đầu tư các dự án xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (giao thông, xây dựng,...) phải thông báo để các doanh nghiệp viễn thông đăng ký sử dụng chung; Quy định trách nhiệm của chủ đầu tư xây dựng nhà chung cư, công trình công cộng, khu chức năng,... trong việc thiết kế, xây dựng, bố trí mặt bằng để xây dựng, lắp đặt hạ tầng viễn thông; Bổ sung trách nhiệm của UBND các cấp, Bộ ngành liên quan xử lý hành vi cản trở việc xây dựng hợp pháp cơ sở hạ tầng viễn thông.

Về đấu giá kho số viễn thông, tài nguyên Internet: Luật quy định cụ thể các loại tài nguyên viễn thông cấp qua hình thức đấu giá. Việc lựa chọn mã, số viễn thông đấu giá sẽ do thị trường quyết định; Quy định cụ thể giá khởi điểm cho từng loại mã, số viễn thông, tên miền Internet đưa ra đấu giá.

Về xử lý “rác viễn thông”: Luật bổ sung nghĩa vụ của doanh nghiệp phải xác thực, lưu giữ, quản lý thông tin thuê bao; xử lý các SIM có thông tin không đầy đủ, không chính xác; ngăn chặn tin nhắn rác, cuộc gọi rác, cuộc gọi lừa đảo; Bổ sung nghĩa vụ của thuê bao viễn thông không được sử dụng thông tin cá nhân của mình để giao kết hợp đồng cho người khác trừ trường hợp pháp luật cho phép và chịu trách nhiệm về các số thuê bao đã đăng ký; và Bổ sung hành vi cấm sử dụng thiết bị, phần mềm gửi, truyền, nhận thông tin qua mạng viễn thông để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Luật cũng quy định quản lý hoạt động bán buôn trong viễn thông để thúc đẩy cạnh tranh, phù hợp với thông lệ quốc tế; Bổ sung quy định về quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông của các tổ chức nước ngoài theo hình thức qua biên giới; Hoàn thiện quy định sử dụng tài khoản SIM thuê bao di động để thanh toán cho dịch vụ viễn thông và dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động hợp pháp; Bổ sung quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát công nghệ mới, mô hình mới trong hoạt động viễn thông.

Về cải cách thủ tục hành chính: Luật cấu trúc lại các giấy phép viễn thông nhằm đơn giản hóa thủ tục, khuyến khích gia nhập thị trường đối với một số dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng; điều kiện cấp phép chặt chẽ đối với trường hợp cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng, có sử dụng tài nguyên tần số.

Những cơ hội mới

Theo Cục Viễn thông, với Luật Viễn thông sửa đổi, thị trường viễn thông trở nên cạnh tranh hơn với cách chính sách như bán buôn, phát triển hạ tầng viễn thông; môi trường pháp lý cho hoạt động kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây được rõ ràng, trung tâm dữ liệu được tạo thuận lợi cho xây dựng; đơn giản hóa thủ tục, khuyến khích gia nhập thị trường,…

“Nhiều cơ hội mới sẽ mở ra với các doanh nghiệp. Luật Viễn thông sửa đổi đã bổ sung quy định đối với các dịch vụ mới (dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây, dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet), tạo cơ hội cho các doanh nghiệp viễn thông kinh doanh, phát triển và cung cấp các dịch vụ viễn thông mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng,” ông Nguyễn Phong Nhã cho biết.

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) kỳ vọng Luật Viễn thông sửa đổi sẽ tạo ra những thay đổi tích cực trên thị trường như tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh, mang lại lợi ích cho người sử dụng; phát triển nhanh chóng các dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng; Hạ tầng viễn thông sẽ được đầu tư, nâng cấp mạnh mẽ; bảo đảm an toàn, an ninh mạng; bảo vệ thông tin cá nhân, quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng và sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Để Luật thực sự đi vào cuộc sống

Cục Viễn thông cho biết, trong thời gian tới, Bộ TT&TT sẽ triển khai một số kế hoạch sau để chuẩn bị đưa Luật Viễn thông sửa đổi vào thực tế cuộc sống:

Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật: Để triển khai Luật, dự kiến phải khẩn trương xây dựng, ban hành để có hiệu lực cùng với Luật (ngày 01/7/2024) các văn bản sau: 3 Nghị định (Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Viễn thông; Nghị định về quản lý kho số, tài nguyên Internet, đấu giá; Nghị định về hoạt động viễn thông công ích) và các Thông tư của Bộ trưởng.

Bộ TT&TT sẽ phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức tập huấn, phổ biến Luật, triển khai các hoạt động tuyên truyền đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết của các đối tượng liên quan về Luật.

Bộ TT&TT sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật, nhằm đảm bảo Luật được thực thi nghiêm túc, đúng quy định.

Tin liên quan
Tin khác