Sức khỏe doanh nghiệp
Nhóm Dragon Capital bán trở lại 1 triệu cổ phiếu Hoa Sen
Duy Bắc - 14/05/2024 08:42
Vừa mua vào 1 triệu cổ phiếu ngày 3/5, tới ngày 6/5 nhóm quỹ ngoại đã quay lại bán ra 1 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG - sàn HoSE).

Ngày 6/5, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital đã quay trở lại bán 1 triệu cổ phiếu HSG, giảm sở hữu từ 10,09%, về 9,93% vốn điều lệ. Trong đó, quỹ thực hiện giao dịch bán là Vietnam Enterprise Investments Limited.

Trước đó, ngày 3/5, nhóm Dragon Capital đã mua vào 1 triệu cổ phiếu HSG, nâng sở hữu từ 9,93%, lên 10,09% vốn điều lệ. Trong đó, quỹ thực hiện mua vào 1 triệu cổ phiếu HSG là DC Developing Markets Strategies Public Limited Company.

Ngoài ra, ngày 15/3, quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited thuộc nhóm Dragon Capital đã bán ra 2 triệu cổ phiếu HSG; và ngày 12/4, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital đã thực hiện bán ra 2,5 triệu cổ phiếu HSG.

Thêm nữa, từ ngày 7/3 đến 2/4, ông Trần Ngọc Chu, Phó chủ tịch HĐQT thường trực - Điều hành vừa bán ra 1,5 triệu cổ phiếu HSG, giảm sở hữu từ 1.781.147 cổ phiếu (0,29% vốn điều lệ), về 281.147 cổ phiếu (0,046% vốn điều lệ).

Và ngày 17/4, ông Bùi Thanh Tâm, Phụ trách Quản trị đã thực hiện bán ra 390.900 cổ phiếu HSG, giảm sở hữu từ 390.964 cổ phiếu (0,06% vốn điều lệ), về 64 cổ phiếu (0% vốn điều lệ).

Vượt kế hoạch lãi 400 tỷ đồng sau 6 tháng

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II niên độ tài chính 2023 - 2024 (từ ngày 1/1/2024 đến ngày 31/3/2024), Hoa Sen ghi nhận doanh thu đạt 9.248,2 tỷ đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 318,9 tỷ đồng, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó,

Luỹ kế trong 6 tháng đầu năm niên độ tài chính 2023 - 2024, Hoa Sen ghi nhận doanh thu đạt 18.321,4 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 422,2 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 424,2 tỷ đồng, tăng thêm 846,4 tỷ đồng.

Được biết, trong niên độ tài chính 2023 - 2024 (từ ngày 1/10/2023 đến ngày 30/9/2024), Tập đoàn Hoa Sen đặt kế hoạch kinh doanh với hai kịch bản.

Trong đó, kịch bản 1 với sản lượng tiêu thụ 1.625 nghìn tấn, tăng 13,3% so với cùng kỳ, doanh thu dự kiến 34.000 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 400 tỷ đồng, tăng 12,33 lần so với thực hiện trong niên độ 2022 - 2023.

Kịch bản 2, tổng sản lượng tiêu thụ ước tính 1.730 nghìn tấn, tăng 20,7% so với cùng kỳ, doanh thu ước tính 36.000 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế dự kiến 500 tỷ đồng, tăng 15,67 lần so với thực hiện trong niên độ 2022-2023.

Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm niên độ tài chính 2023 - 2024, Hoa Sen đã hoàn thành 105,6% so với kế hoạch lãi 400 tỷ đồng và hoàn thành 84,4% so với kế hoạch lãi 500 tỷ đồng.

Trái với lợi nhuận tăng trở lại, trong 6 tháng đầu năm niên độ 2023 - 2024, Hoa Sen bất ngờ ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 3.412,4 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 784,7 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 43,6 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 3.227,8 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Được biết, từ năm 2016 tới nay, chưa năm nào Hoa Sen ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm kỷ lục 3.412,4 tỷ đồng như trong 6 tháng đầu năm niên độ 2023 - 2024. Trong đó, năm dòng tiền âm lớn nhất là năm 2017 với giá trị âm 2.173,4 tỷ đồng và Công ty đã trải qua giai đoạn 2018-2023 với dòng tiền kinh doanh dương liên tục.

Tính tới 31/3/2024, tổng tài sản của Hoa Sen tăng 26,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 4.611 tỷ đồng, lên 21.976,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 11.918,6 tỷ đồng, chiếm 54,2% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 4.515,6 tỷ đồng, chiếm 20,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 2.673,2 tỷ đồng, chiếm 12,2% tổng tài sản…

Trong kỳ, tài sản tăng mạnh chủ yếu do tồn kho tăng 56,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 4.290 tỷ đồng, lên 11.918,6 tỷ đồng và đây cũng là nguyên nhân dòng tiền kinh doanh thâm hụt kỷ lục.

Thực tế, việc tăng tích trữ tồn kho đồng nghĩa trong kỳ Hoa Sen đã tăng trích lập dự phòng giảm giá tồn kho thêm 107,4 tỷ đồng, lên 224,8 tỷ đồng.

Về phần nguồn vốn, trong kỳ, tổng nợ vay tăng 109,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 3.227,9 tỷ đồng, lên 6.164,2 tỷ đồng và bằng 55,2% vốn chủ sở hữu (đầu năm chỉ bằng 27,2% vốn chủ sở hữu).

Ông Trần Quốc Trí bất ngờ từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc Hoa Sen

Điểm đáng lưu ý về nhân sự, ngày 12/4, Hoa Sen miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật đối với ông Trần Quốc Trí và đồng thời ông Trần Quốc Trí cũng không phụ trách chi nhánh Tập đoàn Hoa Sen - Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ.

Như vậy, sau miễn nhiệm, ông Trần Quốc Trí chỉ còn giữ chức danh thành viên HĐQT không điều hành từ ngày 12/4/2024.

Theo tìm hiểu, ông Trần Quốc Trí đã tham gia Hoa Sen từ những năm 2004 và chính thức được bổ nhiệm vào vị trí thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật từ ĐHĐCĐ thường niên cho niên độ tài chính 2017-2018 (năm 2018).

Ngược lại, Hoa Sen bầu ông Vũ Văn Thanh lên vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, hiệu lực từ ngày 12/4.

Được biết, ông Vũ Văn Thanh sinh năm 1966, hiện giữ chức vụ Phó tổng giám đốc trực kiêm Phó tổng giám đốc phụ trách mảng marketing - truyền thông.

Thêm nữa, Hoa Sen bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Huy giữ chức Phó tổng giám đốc Trực từ ngày 1/5 (trước đó là Phó tổng giám đốc phụ trách xuất khẩu); bổ nhiệm ông Nguyễn Lệ Mạnh Tùng giữ chức danh quyền Phó tổng giám đốc phụ trách xuất khẩu từ ngày 1/5 (trước đó đang là phó giám đốc xuất khẩu); bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Hoà giữ chức phó tổng giám đốc phụ trách mảng dự án công nghiệp từ ngày 1/5 (trước đó là giám đốc điều hành mảng cung ứng, mua hàng & dự án công nghiệp kiêm giám đốc mảng công nghệ thông tin & ERP); bổ nhiệm ông Trần Đình Tài giữ chức quyền phó tổng giám đốc phụ trách mảng marketing - truyền thông từ ngày 1/5 (trước đó là giám đốc điều hành mảng marketing và truyền thông); bổ nhiệm ông Phạm Định giữ chức quyền Phó tổng giám đốc phụ trách mảng cung ứng từ ngày 1/5 (trước đó là Phó tổng giám đốc hệ thống Hoa Sen Home).

Tin liên quan
Tin khác