Tài chính - Chứng khoán
Nhựa Bình Minh muốn chia cổ tức 84% bằng tiền
Kim Ngân - 09/04/2023 16:56
Nhựa Bình Minh tạm ứng cổ tức đợt 1 tỷ lệ 31% và dự kiến sẽ thanh toán đợt 2, tỷ lệ 53% nếu được thông qua.

Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (HoSE: BMP) công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023, trong đó trình cổ đông kế hoạch chia cổ tức 84% bằng tiền năm 2022. Trước đó, công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1, tỷ lệ 31%.

Công ty dự kiến sẽ chia cổ tức đợt 2, tỷ lệ 53% nếu được thông qua. Việc chia cổ tức 84% tương đương toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2022 mà công ty đạt được. Năm này, công ty lãi sau thuế 694 tỷ đồng, gấp 3 lần năm trước và vượt 55% kế hoạch đề ra.

Đây là mức cổ tức bằng tiền cao nhất mà Công ty dự kiến chia cho cổ đông kể từ khi lên sàn vào năm 2006. Trước đó, năm 2021, do tình hình khó khăn, công ty chỉ trả cổ tức 26% bằng tiền.

Năm 2023, HĐQT trình cổ đông kế hoạch doanh thu kỷ lục 6.357 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế lại giảm 6%, còn 651 tỷ đồng.

Nhựa Bình Minh cho biết sẽ tiếp tục khẳng định năng lực và vị trí dẫn đầu tại thị trường Việt Nam. Công ty kiên định với định hướng ưu tiên phát triển thị phần và vận dụng linh hoạt chính sách để nâng cao kết quả kinh doanh và phát triển thị phần; tăng cường khả năng cạnh tranh chung thông qua việc đa dạng sản phẩm, mở rộng đối tượng khách hàng, ứng dụng các mô hình, công cụ quản trị tiên tiến kết hợp với việc đầu tư công nghệ sản xuất hiện đại…

Tin liên quan
Tin khác