Đầu tư
Những lĩnh vực nào ở Đắk Lắk sẽ được hưởng chính sách ưu đãi?
Thanh Chung - 22/11/2023 11:00
Tỉnh Đắk Lắk thống nhất thông qua Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách ưu đãi đối với các lĩnh vực công nghệ thông tin, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ du lịch, quy hoạch đô thị, xây dựng, hoạch định chính sách công.

Tại phiên họp lấy ý kiến các thành viên nhằm xem xét thông qua các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh Đắk Lắk vừa qua, các đại biểu đã đóng góp ý kiến và thống nhất thông qua nội dung dự thảo Nghị quyết quy định chính sách ưu đãi; tiêu chí xác định đối tượng chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt trong các lĩnh vực cần thu hút làm việc tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Theo dự thảo Nghị quyết, các lĩnh vực thu hút gồm: Công nghệ thông tin; Nông nghiệp công nghệ cao; Dịch vụ du lịch; Quy hoạch đô thị; Xây dựng, hoạch định chính sách công. Thời gian áp dụng chính sách ưu đãi tính từ thời điểm Nghị quyết có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2027.

Bệnh cạnh đó, các đại biểu đã góp ý về một số quy định trong tiêu chí xác định chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt; chính sách hỗ trợ về nhà ở cho chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt; quy định thẩm quyền phê duyệt Đề án chi tiết về trình tự, thủ tục tuyển chọn, thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt…

Ngoài ra, các đại biểu cũng đã thảo luận, góp ý và thông qua Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 của tỉnh Đắk Lắk; thông qua Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2022.

Các đại biểu cũng góp ý, thảo luận và đề nghị đơn vị soạn thảo tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung dự thảo Nghị quyết đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột và dự thảo Nghị quyết thống nhất sửa đổi Điều 1 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 06/5/2019 của HĐND tỉnh thống nhất nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án khu đô thị dịch vụ cụm công nghiệp Tân An, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột để trình thành viên UBND tỉnh thông qua trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị nhấn mạnh, trên cơ sở một số nội dung góp ý của các đại biểu, các sở, ngành liên quan tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản bảo đảm chất lượng, tiến độ để UBND trình Kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Tin liên quan
Tin khác