Đầu tư và cuộc sống
Những người cao tuổi nào được hưởng chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng?
ĐT - 01/10/2022 20:33
Theo quy định, đối tượng người cao tuổi được hưởng chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng gồm: Hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng Hộ nghèo, có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng Hộ nghèo...

.

Tin liên quan
Tin khác